Cầu nối kinh doanh

Cơ hội nhận hỗ trợ 200.000 Euro khi tham gia Chương trình phát triển bền vững

07/06/2019

Theo Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và Eu, các doanh nghiệp Việt Nam đang có cơ hội tham gia Chương trình phát triển bền vững và nhận hỗ trợ từ Chính phủ Bỉ.

Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU vừa phát đi thông báo, Tổng vụ Hợp tác Phát triển (DGD) Bỉ vừa khởi động Chương trình “Business Partnership Facility – BPF” hỗ trợ thúc đẩy sự tham gia của khu vực kinh tế tư nhân vào các dự án vì Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) ở các nước đang phát triển.

Các dự án mục tiêu của Chương trình này phải góp phần đạt được ít nhất một mục tiêu phát triển bền vững được xác định rõ ràng.

Trong đó, hai kết quả kỳ vọng, bao gồm: tác động xã hội: tạo và duy trì việc làm, cải thiện thu nhập trung bình cho các gia đình có thu nhập thấp, tiếp cận hàng hóa và dịch vụ phải chăng cho những người có thu nhập thấp (theo giới tính), bao gồm và phát triển kinh tế của phụ nữ và thanh niên có thu nhập thấp, tích cực tác động đến môi trường thông qua tiết kiệm nguồn tài nguyên, giảm khí thải và bảo tồn đa dạng sinh học.

Hai là khả năng đạt được về kinh tế, quan hệ đối tác phải giải thích rõ ràng làm thế nào các sáng kiến được hỗ trợ sẽ trở nên bền vững, thực hiện tài chính cạnh tranh và có dấu hiệu về khả năng mở rộng và nhân rộng.

Image result for Business Partnership Facility – BPF

Sự hỗ trợ này nhằm vào các dự án được lên kế hoạch trong khoảng thời gian 5 năm để bạn có thể gửi đơn bất cứ lúc nào. Sau sự lựa chọn đầu tiên và sàng lọc các tiêu chí ESG (môi trường, xã hội và quản trị), DGD sẽ chuyển tiếp các mẫu đơn đến Ủy ban tuyển chọn độc lập họp hai lần một năm và đưa ra lựa chọn cuối cùng.

Mỗi ứng viên phải là một phần của quan hệ đối tác tập hợp các thành phần từ khu vực tư nhân, xã hội dân sự, và học viện / hoặc khu vực công. Quan hệ đối tác phải bao gồm ít nhất một tổ chức từ khu vực tư nhân. Đối tác có thể là pháp nhân Bỉ, châu Âu hoặc quốc tế, theo luật công hoặc tư.

Được biết, việc lựa chọn các dự án sẽ diễn ra trong hai giai đoạn: giai đoạn sơ tuyển, được tiến hành cùng với Tổng vụ Hợp tác Phát triển (DGD) Bỉ và KBF, lần thứ hai lựa chọn bởi một ban giám khảo độc lập, trên cơ sở 10 tiêu chí liên quan đến anh hưởng của dự án đối với sự phát triển bền vững về kinh tế, môi trường và xã hội và quản trị tốt, khả năng đổi mới, nhân rộng, mở rộng, tính hiệu quả, toàn diện và sức mạnh tổng hợp, liên kết với các chủ thể khác.

Tổng số tiền hỗ trợ từ Chương trình này lên tới 200.000 Euro. Thời gian nộp đơn đăng ký từ nay đến 9/9/2019. Ngày thông báo được lựa chọn: 15/12/2019.

Tổng hợp/ Theo Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU