Cầu nối kinh doanh

1.388 mặt hàng Việt Nam nhập khẩu từ Úc trong năm 2016 và thị phần

16/03/2017

Tài liệu bao gồm 1.388 mặt hàng Việt Nam nhập khẩu từ Úc trong năm 2016 và thị phần

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp kinh doanh với Úc, Thương vụ Việt Nam tại Úc tổng hợp 1.388 mặt hàng Việt Nam nhập khẩu từ Úc trong năm 2016 và tính thị phần của Việt Nam so với tổng xuất khẩu của Úc.

Hy vọng tài liệu sẽ là nguồn tham khảo hữu ích cho doanh nghiệp.

Chi tiết xem tại http://vietnamtradeoffice.net/1-388-mat-hang-viet-nam-nhap-khau-tu-uc-trong-nam-2016-va-thi-phan/