Cầu nối kinh doanh

Tham khảo về các mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang Úc trong 2016

13/03/2017

Tài liệu bao gồm 1.589 mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang Úc trong năm 2016 và thị phần

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp nghiên cứu tiềm năng xuất khẩu hàng hoá sang Úc, Thương vụ Việt Nam tại Úc tổng hợp 1.589 mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang Úc trong năm 2016, so sánh với tổng nhập khẩu các mặt hàng tương tự để tính thị phần từng mặt hàng này tại Úc.

Hy vọng tài liệu sẽ là nguồn tham khảo hữu ích cho doanh nghiệp.

Chi tiết xem tại http://vietnamtradeoffice.net/1-589-mat-hang-viet-nam-xuat-khau-sang-uc-trong-nam-2016-va-thi-phan/