Xúc tiến thương mại và sự kiện

Siêu thị xuất khẩu hàng Việt trực tuyến tại Nam Phi

21/11/2016

Thương vụ Đại sứ quán Việt nam tại Nam Phi phối hợp với doanh nghiệp Việt kiều xây dựng Siêu thị Hàng xuất khẩu Việt nam Trực tuyến tại Nam Phi.

Siêu thị Hàng xuất khẩu Việt nam Trực tuyến được xây dựng trên trang web www.saigonrivonia.co.za/ của Nhà hàng Sài gòn là Nhà hàng Việt nam duy nhất tại thành phố Johannesburg, trung tâm công nghiệp-tài chính-thương mại của Nam Phi. Nhà hàng Sài gòn nổi tiếng khắp đất nước Nam Phi sau nhiều chục năm phục vụ khách hàng. Mỗi ngày có hàng nghìn lượt truy cập vào trang web của Nhà hàng.

Thực hiện nhiệm vụ thúc đẩy xuất khẩu và kế hoạch công tác năm 2016 do Bộ Công Thương giao, Thương vụ Đại sứ quán Việt nam tại Nam Phi phối hợp với doanh nghiệp Việt kiều xây dựng Siêu thị Hàng xuất khẩu Việt nam Trực tuyến tại Nam Phi trên trang web của Nhà hàng Sài gòn. Các doanh nghiệp Việt nam và các sản phẩm xuất khẩu của Việt nam có thể được giới thiệu qua trang web. Khách hàng quan tâm đến doanh nghiệp sẽ được cung cấp địa chỉ liên hệ trực tiếp với doanh nghiệp.

Khách hàng quan tâm đến các sản phẩm xuất khẩu của Việt nam sẽ được giới thiệu đến các doanh nghiệp xuất khẩu có uy tín. Sau khi Siêu thị Hàng xuất khẩu Việt nam Trực tuyến đi vào hoạt động hệ thống bán lẻ hàng Việt nam qua Siêu thị Hàng xuất khẩu Việt nam Trực tuyến cũng sẽ được triển khai để phục vụ khách hàng Nam Phi và thúc đẩy quảng bá hơn nữa các doanh nghiệp Việt nam và các sản phẩm xuất khẩu của Việt nam.

Thương vụ Đại sứ quán Việt nam tại Nam Phi mời các doanh nghiệp Việt nam quảng bá doanh nghiệp và sản phẩm xuất khẩu trên Siêu thị Hàng xuất khẩu Việt Nam Trực tuyến tại Nam Phi.

Liên hệ:
EMBASSY OF VIETNAM
TRADE OFFICE
Address: 198 Silver Oak Ave.,
Waterkloof, Pretoria-0181, South Africa
Tel.: +27 12 346 8083
Fax: +27 12 346 8507
E-mail:za@moit.gov.vn