Xúc tiến thương mại và sự kiện

Nam Phi ngừng áp thuế chống bán phá giá lên ốc vít Trung Quốc

05/08/2016

Ủy ban Quản lý Thương mại Quốc tế Nam Phi (ITAC) vừa quyết định chấm dứt áp thuế chống bán phá giá lên ốc vít Trung quốc nhập khẩu từ ngày 05⁄08⁄2016 sau khi Hiệp hội Ốc Vít Nam Phi (SAFMA) không cung cấp được thông tin cho ITAC để kéo dài việc áp thuế chống bán phá giá.

Tuy nhiên SAFMA kiến nghị ITAC nâng thuế nhập khẩu ốc vít lên mức cao nhất là 30 % nhân dịp ITAC rà soát các mức thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm kim khí.

Hiệp hội Ốc Vít Nam Phi (SAFMA) đại diện cho các doanh nghiệp sản xuất ốc vít của Nam Phi và các nước thành viên Liên minh Thuế quan Miền Nam Châu Phi (SACU). Các doanh nghiệp thành viên SAFMA sản xuất ra 80 % sản lượng ốc vít của toàn SACU.

Đại diện SAFMA cho biết việc áp thuế chống bán phá giá trong thời gian qua không đạt kết quả do 4 doanh nghiệp Trung quốc được loại trừ không bị áp thuế, do đó nhập khẩu ốc vít từ Trung quốc vẫn tiếp tục tăng. Chính vì vậy SAFMA đã không kiến nghị ITAC gia hạn việc áp thuế chống bán phá giá đối với ốc vít Trung quốc thêm 5 năm nữa, mà kiến nghị ITAC nâng thuế nhập khẩu ốc vít từ tất cả các nước lên mức cao nhất là 30 %.

Nam Phi đã áp thuế chống bán phá giá lên ốc vít Trung quốc từ năm 1999 với thời hạn 5 năm, sau đó tiếp tục gia hạn vào năm 2004 và 2009.