Xúc tiến thương mại và sự kiện

Mời tham dự Tọa đàm và gặp gỡ doanh nghiệp công nghiệp phụ trợ giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Đức, Hà Lan

12/08/2016

Thực hiện Quyết định số 2362⁄QĐ-BCT ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Bộ trương Bộ Công Thương về việc giao nhiệm vụ thực hiện các Nhiệm vụ thuộc Đề án “Trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ”, Bộ Công Thương dự kiến tổ chức Tọa đàm và gặp gỡ doanh nghiệp công nghiệp phụ trợ giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Đức, Hà Lan kết hợp với khai trương ngày bán hàng Việt Nam tại siêu thị tại Đức trong 08 ngày (kể cả thời gian đi đường).

Mục tiêu: Gặp gỡ trao đổi trực tiếp giữa doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp Đức và doanh nghiệp Hà Lan. Trưng bày, giới hiệu hàng Việt Nam tại buổi khai trương Tuần hàng Việt Nam

Quy mô dự kiến: khoảng 07 doanh nghiệp

Thời gian: dự kiến khoảng 8 ngày trong tháng 10 năm 2016 (kể cả thời gian đi đường)

Địa điểm: thành phố Berlin, Hamburg - Cộng hòa Liên bang Đức, thành phố Amsterdam, Den Haag - Hà Lan.

Ngành hàng: Các doanh nghiệp sản xuất thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ

Đối tượng tham gia: doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam

Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp: Các doanh nghiệp có năng lực sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, có mong muốn hợp tác sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ với thị trường Đức, Hà Lan, nhân sự tham gia đoàn có đủ khả năng nghiệp vụ để làm việc với các đối tác Đức và Ba Lan.

Chi phí:

Đối mỗi doanh nghiệp phù hợp được lựa chọn, sẽ được tài trợ 01 vé máy bay khứ hồi cho 01 người và các chi phí cho việc tổ chức buổi tọa đàm, gặp gỡ doanh nghiệp tại Đức, Hà Lan.

Chi phí doanh nghiệp chịu trách nhiệm chi trả khi tham gia chương trình gồm: lệ phí visa, tiền khách sạn, tiền ăn uống, xe ô tô đi lại tại các nước, bảo hiểm và các chi phí phát sinh khác theo yêu cầu của doanh nghiệp trong thời gian làm việc tại Đức, Hà Lan.

Liên hệ:

Doanh nghiệp tham gia đăng ký với anh Nguyễn Thanh Tùng – Vụ Thị trường Châu Âu, Bộ Công Thương, ĐT: 22202382, DĐ: 0963057734.