Xúc tiến thương mại và sự kiện

Ngân hàng Algerie đưa ra biện pháp tạo điều kiện xuất khẩu

05/07/2016

Ngân hàng Algerie mới đây đã đưa ra biện pháp nhằm tạo điều kiện cho các nhà xuất khẩu sản phẩm phi dầu lửa bằng cách bỏ “thủ tục đồng ý trước” đối với việc thanh toán bằng ngoại tệ các hóa đơn nhập khẩu nguyên liệu.

Theo tinh thần đó, các ngân hàng đã được Ngân hàng trung ương cho phép thanh toán tài chính đối với các hoạt động nhập khẩu nguyên liệu theo chế độ tạm nhập mà không cần có sự đồng ý trước của Ngân hàng Algerie khi nhà xuất khẩu thanh toán hóa đơn bằng ngoại tệ riêng của họ.

Chế độ tạm nhập đem lại nhiều lợi thế trong đó có việc miễn hoàn toàn thuế quan, tức là nhập khẩu nguyên liệu để tái xuất sau khi chế biến thành thành phẩm. Chẳng hạn, một doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu có đủ ngoại tệ trong tài khoản “pháp nhân” có thể thanh toán hóa đơn bằng ngoại tệ mà không phải qua Ngân hàng trung ương.

Trước đây, một nhà xuất khẩu, ngay cả khi có đủ ngoại tệ và muốn thanh toán cho nhà cung cấp nguyên liệu bằng ngoại tệ riêng của mình cũng vẫn phải có sự đồng ý trước của Ngân hàng Algerie. Từ nay, nhà xuất khẩu có thể làm trực tiếp mà không qua ngân hàng này, như vậy sẽ tiết kiệm được thời gian hơn.

Việc loại bỏ thủ tục “phải có sự đồng ý trước” chỉ áp dụng với các doanh nghiệp có đủ ngoại tệ để thanh toán nhập khẩu nguyên liệu để chế biến và tái xuất hàng thành phẩm.

Thanh toán bằng đina đối với các nhà xuất khẩu mới tham gia thị trường quốc tế hoặc không đủ ngoại tệ.

Khi một hoạt động xuất khẩu được thực hiện, nhà xuất khẩu có quyền nhận về bằng ngoại tệ một nửa khoản thu xuất khẩu trong khi một nửa còn lại được quy đổi về đồng đina bởi Ngân hàng Algerie. Đối với các nhà xuất khẩu không có đủ ngoại tệ để nhập khẩu nguyên liệu, họ vẫn phải có sự đồng ý trước của Ngân hàng Trung ương cho phép ngân hàng thanh toán chuyển ngoại tệ cho nhà cung cấp nguyên liệu nước ngoài để lấy khoản thanh toán bằng đina của doanh nghiệp An-giê-ri.

Ngân hàng Algerie sẽ tiếp tục xem xét các hồ sơ của các nhà xuất khẩu này (các doanh nghiệp mới bắt đầu tham gia kinh doanh quốc tế hoặc không có đủ ngoại tệ) và đồng ý để họ thanh toán hóa đơn nhập khẩu khẩu. Cho đến nay, Ngân hàng trung ương Algerie chưa hề từ chối một yêu cầu nào kiểu này. Chỉ cần nhà xuất khẩu xuất trình hồ sơ theo yêu cầu (có sự đồng ý của Hải quan, nhất là hóa đơn) là Ngân hàng Algerie có thể chấp nhận cho thanh toán.