Xúc tiến thương mại và sự kiện

Thị trường trái xoài của Úc và các giải pháp xúc tiến xuất khẩu trái xoài Việt Nam vào thị trường này

17/06/2016

Úc là một trong những nước có các qui định về kiểm dịch ngặt nghèo nhất trên thế giới. Úc đã xây dựng khuôn khổ chính sách về an toàn sinh học nhằm bảo vệ nền nông nghiệp trước những rủi ro do côn trùng có hại xâm nhập và phát tán.

Tiến trình phân tích rủi ro nhập khẩu (IRA) là một phần quan trọng trong chính sách an toàn sinh học của Úc. Trước khi cân nhắc việc cho phép nhập khẩu một sản phẩm mới, việc phân tích rủi ro nhập khẩu được tiến hành một cách chính thức. Nếu phát hiện có nguy cơ rủi ro, các biện pháp kiểm soát rủi ro sẽ được đề xuất để làm giảm thiểu rủi ro ở mức có thể kiểm soát được, trong trường hợp không thể giảm thiểu nguy cơ rủi ro, sản phẩm mới sẽ không được cấp phép nhập khẩu vào nước Úc.

Trong quá trình phân tích rủi ro nhập khẩu, Bộ Nông nghiệp Úc sử dụng các chuyên gia về khoa học và kỹ thuật và các tư vấn gia cùng các bên có liên quan để đánh giá và đề xuất các biện pháp kiểm dịch động thực vật. Bộ Nông nghiệp dựa trên báo cáo của các chuyên gia sẽ quyết định việc cấp phép hoặc không cấp phép nhập khẩu và chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp quản lý rủi ro phù hợp.

Tại thời điểm hiện tại, Úc mới chỉ mở cửa cho trái vải tươi của Việt Nam từ ngày 17/4/2015 sau 12 năm đàm phán và hai bên sẽ tiếp tục đàm phán để mở cửa từng loại trái cây một, trước mắt là xoài và thanh long.

Việt Nam nộp đơn xin cấp phép nhập khẩu xoài từ năm 2009.

Ngày 1/8/2014, Bộ Nông nghiệp Úc đã chính thức thông báo việc thực hiện phân tích đánh giá rủi ro đối với xoài Việt Nam.

Tháng 2/2015, Việt Nam yêu cầu được cấp phép với hình thức xử lý nhiệt hơi hoặc chiếu xạ.

Ngày 28/7/2015, Bộ Nông nghiệp Úc đã thông báo công khai trên mạng cho các bên có liên quan bản dự thảo báo cáo đánh giá rủi ro. Báo cáo đã xác định các loại côn trùng có hại đòi hỏi phải có các biện pháp kiểm dịch để quản lý rủi ro. Thời hạn nhận ý kiến đóng góp đến hết ngày 26/8/2015.

Sau khi nhận ý kiến của các bên có liên quan, Bộ Nông nghiệp Úc đã chỉnh sửa và soạn thảo báo cáo cuối cùng. Báo cáo cuối cùng được công khai trên trang web của Bộ Nông nghiệp Úc và thông báo cho các bên có liên quan và Ban thư ký WTO từ tháng 11/2015. Các điều kiện trong báo cáo cuối cùng sẽ là cơ sở để cấp giấy phép nhập khẩu. Hiện, Úc đang làm các thủ tục cuối cùng để cấp phép nhập khẩu cho xoài của Việt Nam.

Để góp phần vào việc đưa trái xoài nhanh chóng thâm nhập vào thị trường Úc ngay sau khi được Chính phủ Úc cấp phép, Đại sứ quán Việt Nam phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại Úc triển khai đề án nghiên cứu “Thị trường trái xoài của Úc và các giải pháp xúc tiến xuất khẩu trái xoài Việt Nam vào thị trường này” nhằm nghiên cứu tình hình sản xuất và tiêu thụ trái xoài của thị trường Úc; các qui định về kiểm dịch đối với trái vải; kênh phân phối và thị hiếu tiêu dùng để từ đó đưa ra những đề xuất thiết thực góp phần đẩy mạnh xuất khẩu trái xoài sang thị trường Úc, góp phần mở đường cho nông sản Việt Nam sang Úc, gia tăng thu nhập cho nông dân, và góp phần ổn định kinh tế đất nước. Thương vụ sẽ lần lượt giới thiệu các bài viết về thị trường xoài của Úc để doanh nghiệp tham khảo.