Xúc tiến thương mại và sự kiện

Hội chợ triển lãm nửa cuối năm 2022 tại Cộng hòa Séc

16/05/2022

Thương vụ Việt Nam tại Cộng hòa Séc xin trân trong giới thiệu thông tin một số hội chợ triển lãm tại Séc nửa cuối năm 2022. Cụ thể:

Danh sách các Hội chợ/Triển lãm năm 2022 tại Cộng hòa Séc 

1. Truck Show Brno
Thời gian: 17-19/6/2022
https://www.bvv.cz/truck-show-brno/
 
2. Future Mobility 2022
Intelligent transport technologies and innovation in smart mobility

Thời gian: 20-22/9/2022
https://www.bvv.cz/en/future-mobility/
 
3. MSV 2022
International Engineering Fair

Thời gian: 04-07/10/2022
https://www.bvv.cz/en/msv/msv-2022/
 
4. IMT 2022
International Machine Tools Exhibition

Thời gian: 04-07/10/2022
https://www.bvv.cz/en/imt/
 
5. FOND-EX
International Foundry Fair

Thời gian: 04-07/10/2022
https://www.bvv.cz/en/fond-ex/
 
6. WELDING
International Welding Engineering Fair

Thời gian: 04-07/10/2022
https://www.bvv.cz/en/welding/news/page:1/
 
7. PROFINTECH
International Surface Technology Fair

'thời gian: 04-07/10/2022
https://www.bvv.cz/en/profintech/news/page:1/
 
8. PLASTEX
International Plastics, Rubber and Composites Fair

Thời gian: 04-07/10/2022
https://www.bvv.cz/en/plastex/news/page:1/
 
9. CZECHBUS
11th Central European Bus and Public Transport Fair

Thời gian: 22-24/11/2022

https://czechbus.eu/en/index/index

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Cộng hòa Séc