Xúc tiến thương mại và sự kiện

Danh sách các Hội chợ triển lãm quốc tế năm 2022 tại Tây Ban Nha

24/12/2021

Thương vụ Việt Nam tại Tây Ban Nha xin gửi danh sách các hội chợ triễn lãm tại Tây Ban Nha để doanh nghiệp tham khảo.

Chi tiết về các Hoạt động triển lãm, hội chợ tại Tây Ban Nha tham khảo tại đây: https://bitly.com.vn/m3n8fx

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Tây Ban Nha