Xúc tiến thương mại và sự kiện

Hội nghị thượng đỉnh về đầu tư năm 2021 (SelectUSA - The 2021 Investment Summit)

15/04/2021

Hội nghị thượng đỉnh về đầu tư năm 2021 (SelectUSA - The 2021 Investment Summit) sẽ diễn ra từ ngày 7-11⁄6⁄2021 và có chương trình tập trung vào các nội dung sau: môi trường đầu tư, xu hướng ngành và cơ hội mới đồng thời thúc đẩy đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với thị trường Hoa Kỳ.

Hội nghị thượng đỉnh về đầu tư năm 2021 (SelectUSA - The 2021 Investment Summit) sẽ diễn ra từ ngày 7-11/6/2021 và có chương trình tập trung vào các nội dung sau: môi trường đầu tư, xu hướng ngành và cơ hội mới đồng thời thúc đẩy đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với thị trường Hoa Kỳ. 

Ngoài ra, Hội nghị thượng đỉnh về đầu tư SelectUSA 2021 này sẽ giới thiệu mạng lưới đào tạo và cố vấn cho phụ nữ toàn cầu về công nghệ, một mạng lưới cố vấn toàn cầu hỗ trợ các nữ doanh nhân công nghệ quốc tế quan tâm đến việc mở rộng kinh doanh của họ sang Hoa Kỳ.  

SelectUSA đã sẵn sàng tổ chức Hội nghị thượng đỉnh đầu tư thường niên lần thứ 8 (với hình thức hội nghị trục tuyến lần đầu tiên)  và có (05) năm ngày gồm các hội thảo, diễn giả trình bày…

Nền tảng phục vụ sự kiện sẽ hoạt động và tất cả các phiên được ghi lại sẽ có sẵn theo yêu cầu trong 06 tháng sau sự kiện.

Hội nghị thượng đỉnh đầu tư ảo cung cấp nhiều phiên với tương tác trong hoạt động sự kiện trực tiếp thông qua trải nghiệm ảo hoàn toàn, bao gồm cơ hội tham gia vào nội dung của chương trình.

Gồm 1 số chức năng cơ bản sau:

 .   Truy cập vào phòng triển lãm ảo

·      Tham dự hơn 100 phiên trao đổi ảo tập trung vào nội dung FDI

·      Truy cập vào phòng triển lãm ảo

·      Quyền truy cập vào các dịch vụ (nền tảng ảo) của Hội nghị đầu tư

·      Tương tác dữ liệu giữa các người tham dự sự kiện 

·      Hỗ trợ email...

Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy xem Giới thiệu về Hội nghị

Quý Doanh nghiệp có thể xem chi tiết nội dung các Chương trình làm việc, Video giới thiệu nền tảng cuộc họp để có thông tin trước về sự kiện này.

 https://www.commerce.gov/news/blog/2021/04/secretary-raimondo-host-2021-investment-summit

Demo Video 

Select Global Women in Tech

(Nguồn:  Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ)