Xúc tiến thương mại và sự kiện

Đài Loan thay đổi quy định nhập khẩu một số sản phẩm dừa

12/06/2015

Theo thông báo của Cục Thương mại quốc tế Đài Loan, kể từ ngày 12 tháng 6 năm 2015, Đài Loan thay đổi điều kiện nhập khẩu vào Đài Loan đối với hai sản phẩm từ dừa có mã HS 0801190090-1 (dừa khác) và 9812000019-9 (dừa khác thuộc HS0801190090).

Theo đó, hai sản phẩm dừa nêu trên được điều chỉnh từ chỗ chưa phải thực phẩm thành thực phẩm và bắt buộc phải kiểm nghiệm thực phẩm khi nhập khẩu vào Đài Loan.

Theo số liệu thống kê của Cục thương mại quốc tế Đài Loan, năm 2013 và 2014, Đài Loan nhập khẩu dừa mã HS 0801 (Coconuts) của Việt Nam với trị giá tương đối lớn, đạt 13,4 triệu USD năm 2013, và 15,1 triệu USD năm 2014 (tăng 12,7%), chiếm 85,3% tổng giá trị nhập khẩu dừa trong cùng kỳ của Đài Loan.

Bộ Công Thương trân trọng thông báo.