Xúc tiến thương mại và sự kiện

Thượng viện Mỹ chính thức thông qua dự luật thẩm quyền đàm phán nhanh (TPA)

24/06/2015

Ngày 24 tháng 6 năm 2015, Thượng viện Mỹ đã chính thức thông qua dự luật thẩm quyền đàm phán nhanh (TPA) riêng lẻ, không kèm dự luật Hỗ trợ điều chỉnh thương mại (TAA). Dự luật này sẽ được trình Tổng thống Obama ký thành luật.

Trước đó vào tháng 5, Thượng viện đã thông qua dự luật TPA, cho phép Tổng thống Mỹ đàm phán các hiệp định thương mại quốc tế mà theo đó Quốc hội chỉ có thể bỏ phiếu thuận hoặc chống, chứ không được sửa đổi nội dung các hiệp định này. Gắn liền với đó, dự luật TAA nhằm hỗ trợ những người lao động bị mất việc do các chính sách thương mại mới cũng được thông qua.

Tuy nhiên, sau khi chuyển tới Hạ viện, lãnh đạo Hạ viện lại chọn cách bỏ phiếu cho hai điều luật này một cách riêng biệt thay vì tổng thể. Và mặc dù dự luật TPA được Hạ viện phê chuẩn, dự luật TAA lại bị bác bỏ, dẫn tới tình trạng lấp lửng.

Đầu tiên, lãnh đạo Hạ viện quyết định biểu quyết lại đối với TPA; tuy nhiên sau khi nhận ra cách này khó lòng dẫn tới kết quả mong muốn, họ quyết định tách riêng TAA và TPA.

Theo đó, dự luật TPA đã được Hạ viện thông qua vào ngày 18 tháng 6 vừa qua với số phiếu 218-208 và quay trở lại Thượng viện. Và với 60 phiếu thuận và 38 phiếu chống, Thượng viện đã thông qua dự luật có ý nghĩa then chốt đối với nỗ lực của Chính quyền Obama về việc hoàn tất đàm phán các điều khoản của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) với 11 quốc gia đối tác.