Xúc tiến thương mại và sự kiện

Tập huấn cán bộ hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong thực thi Hiệp định CPTPP.

22/06/2020

Để hỗ trợ các doanh nghiệp tận dụng tiềm năng xuất khẩu và tiềm năng thị trường, bên cạnh việc hỗ trợ doanh nghiệp có giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, khả năng kết nối, Bộ Công Thương đang tăng cường triển khai các các hoạt động phổ biến thông tin về Hiệp định, xúc tiến thương mại, tiếp cận thị trường.

Để hỗ trợ các doanh nghiệp tận dụng tiềm năng xuất khẩu và tiềm năng thị trường, bên cạnh việc hỗ trợ doanh nghiệp có giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, khả năng kết nối, Bộ Công Thương đang tăng cường triển khai các các hoạt động phổ biến thông tin về Hiệp định, xúc tiến thương mại, tiếp cận thị trường.

Từ ngày 18-19 tháng 6 năm 2020, Bộ Công Thương đã tổ chức Chương trình tập huấn cán bộ hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ thực thi CPTPP tại Bộ Công Thương (TOT). Đối tượng được tập huấn là các cán bộ của các Bộ, ngành, hiệp hội doanh nghiệp. Sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động hỗ trợ, đào tạo của Hỗ trợ kỹ thuật - Phi dự án “Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bao trùm và bền vững – Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong thực thi CPTPP” do Chính phủ Canada tài trợ.

Hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) với mục tiêu giúp tăng cường khả năng tiếp cận thị trường Canada và các thị trường thành viên CPTPP khác, bằng cách xây dựng năng lực cho các đối tượng khu vực công (Bộ, ngành), tư (doanh nghiệp vừa và nhỏ - DNVVN, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ - DNPNLC) và các tổ chức hỗ trợ thương mại (hiệp hội doanh nghiệp, ngành hàng). HTKT tập trung ở 3 nhóm hàng chính là Dệt may; Nông/Thủy sản; và Đồ gỗ/Thủ công mỹ nghệ.

Đối với mục tiêu hoạt động tập huấn cán bộ hướng dẫn (Train of Trainers – TOT), bên cạnh việc hỗ trợ chuyên gia của HTKT trong các chương trình đào tạo, các cán bộ hướng dẫn, tại vị trí công việc của mình sau này, có thể hướng dẫn lại các DNVVN, DNPNLC cách tiếp cận, tận dụng CPTPP phát triển xuất khẩu vào Canada và các thị trường thành viên CPTPP.

Tại buổi tập huấn, các chuyên gia Việt Nam, chuyên gia Canada và các giảng viên chính (Master Trainers) của Dự án đã hướng dẫn cho các học viên tìm hiểu về các quy định và những cam kết chính của Việt Nam trong Hiệp định CPTPP và các lưu ý. Các nội dung được chú trọng như thuế, quy tắc xuất xứ, chất lượng, bao bì, dán nhãn, truy suất nguồn gốc đối với hàng xuất khẩu và những thực hành tra cứu thuế, khai báo chứng nhận xuất xứ.

Để doanh nghiệp có thể tận dụng được Hiệp định tốt nhất, bên cạnh việc đáp ứng các yêu cầu của Hiệp định, Dự án cũng chú trọng đến nội dung tiếp cận thị trường và khách hàng. Nội dung về đáp ứng yêu cầu khách hàng trong các tuân thủ quy định về môi trường, lao động, giới cũng được các học viên đặc biệt quan tâm và đón nhận.
Theo kế hoạch của HTKT, tháng 10/2020 sẽ diễn ra các hoạt động đào tạo cho 300 DNVN ở 3 lĩnh vực lựa chọn tại thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Đặc biệt, hoạt động tư vấn trực tiếp 1:1 miễn phí, của các chuyên gia quốc tế (Canada) và Việt Nam về tất cả các vướng mắc mà doanh nghiệp gặp phải như thực thi cam kết về thuế, chứng nhận xuất xứ hay các cách tiếp cận yêu cầu khách hàng, thị trường…