Xúc tiến thương mại và sự kiện

Doanh nghiệp Phần Lan quan tâm đến sản phẩm túi nhựa của Việt Nam

26/06/2019

Doanh nghiệp Phần Lan quan tâm đến sản phẩm túi nhựa của Việt Nam và muốn liên hệ với nhà sản xuất phù hợp có công nhận BSCI (Vietnamese BSCI certified producers of plastic bags)

Doanh nghiệp Phần Lan quan tâm đến sản phẩm túi nhựa của Việt Nam và muốn liên hệ với nhà sản xuất phù hợp có công nhận BSCI (Vietnamese BSCI certified producers of plastic bags), mọi thông tin liên hệ:

- Ms. Melina Laakso

Product Coordinator

KI-SAL OY

Keilaranta 10 E, 02150 ESPOO, FINLAND

 Email: melina.laakso@ki-sal.fi

Tel. +358 20 7413782

www.ki-sal.fi