Xúc tiến thương mại và sự kiện

Doanh nghiệp Đan Mạch cần tìm nhà sản xuất, xuất khẩu tại Việt Nam

26/06/2019

Doanh nghiệp Đan Mạch cần tìm nhà cần tìm nhà sản xuất phụ tùng, linh kiện ngành ô tô và sản phẩm túi nhựa, túi nhựa cấp đông tại Việt Nam

1. Công ty OJD Trading ApS & OJD Quick Brake ApS cần tìm nhà sản xuất phụ tùng, linh kiện ngành ô tô, nhất là hệ thống phanh ô tô, bao gồm Sheet metal part stamping; Machining (turning) parts; Rubber parts; Fasteners (screws, bolts and nuts); Automotive metal parts; Springs (Coldforming, Wire springs, Stamped springs); Metal parts for Electronics; Plastic parts:

- Mr John Vincensen, President

Email: jv@ojd.dk

Địa chỉ: Lerbaekvej 16. 2680 Solroed Strand, Denmark

Tel: +45 2099 1429

Homepage: www.ojd.dk

- Mr Christian H. Hansen, Vice President

Email: ch@ojd.dk

Tel.: +45 5614 1428

M: +45 2092 1428

Homepage: www.ojd.dk

2. Doanh nghiệp Đan Mạch cần tìm nhà sản xuất tại Việt Nam sản phẩm túi nhựa, túi nhựa cấp đông (freezer bags):

- Mr. Anders Kragh

Logistics & Sales

Tel :+45 53 54 83 96

Địa chỉ: Langhøjvej 1A, st.tv., True, DK-8381 Tilst

Email: bc@blackcotton.dk

www.blackcotton.dk