Xúc tiến thương mại và sự kiện

Doanh nghiệp Thụy Điển cần tìm nhà sản xuất, xuất khẩu tại Việt Nam

26/06/2019

Doanh nghiệp Thụy Điển cần tìm nhà sản xuất sản phẩm gốm sứ và nhà sản xuất sản phẩm đồ chơi thú nhồi bông⁄vải tại Việt Nam

1. Doanh nghiệp Thụy Điển cần tìm nhà sản xuất sản phẩm gốm sứ tại Việt Nam (để thay thế bạn hàng sản xuất hiện nay tại Trung Quốc), thông tin liên hệ:

- Mr Anders Bjärne

Email: harvesttime@telia.com

Địa chỉ: Folkungagatan 7, S-411 02 Göteborg, Sweden

Tel: (46) 31 153217

www.harvesttime.se

2. Doanh nghiệp Thụy Điển cần tìm nhà sản xuất sản phẩm đồ chơi thú nhồi bông/vải tại Việt Nam (Vietnamese manufacturer of soft toys /plush animals), thông tin liên hệ:

- Mr. Göran  Hammar, Manager

Bohus Form HB

Email: bohus-form@telia.com