Xúc tiến thương mại và sự kiện

Tăng hỗ trợ đối với nhiều hoạt động xúc tiến thương mại

22/04/2019

Tăng mức hỗ trợ một số hoạt động xúc tiến thương mại dưới đây

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 12/2019/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia kèm theo Quyết định 72/2010/QĐ-TTg.

Theo đó, sửa đổi mức hỗ trợ một số hoạt động xúc tiến thương mại dưới đây:

Hỗ trợ tối đa 100% thay vì 50% đối với hoạt động đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong và ngoài nước nhằm nâng cao nghiệp vụ xúc tiến thương mại cho doanh nghiệp, hợp tác xã;

Hỗ trợ tối đa 100% thay vì 70% đối với các hoạt động:

Thông tin thương mại, nghiên cứu thị trường, xây dựng cơ sở dữ liệu các thị trường xuất khẩu trọng điểm theo các ngành hàng;

Quảng bá hình ảnh ngành hàng, chỉ dẫn địa lý nổi tiếng của vùng, miền ra thị trường nước ngoài;

Mời đại diện cơ quan truyền thông nước ngoài đến Việt Nam để viết bài, làm phóng sự trên báo, tạp chí, truyền thanh, truyền hình, internet nhằm quảng bá cho xuất khẩu Việt Nam theo hợp đồng trọn gói.

Image result for trade promotion

Quyết định 12/2019/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 15/4/2019

Tổng hợp