Xúc tiến thương mại và sự kiện

DANH SÁCH HỘI CHỢ-TRIỂN LÃM QUỐC TẾ TẠI ALGERIA NĂM 2019

24/12/2018

Thương vụ Việt Nam tại Algeria giới thiệu danh sách các hội chợ, triển lãm quốc tế tổ chức tại Algeria năm 2019 để các doanh nghiệp trong nước quan tâm tham khảo.

Tên triển lãm

Định kỳ

Địa điểm

Thời gian

Triển lãm quốc tế về dệt may và thời trang-TEXTYLE EXPO

Hàng năm

Trung tâm Hội nghị quốc tế Alger

21.01 - 23.01 2019

Triển lãm quốc tế về vận tải và logistics

ALGERIA INFRASTRUCTURE

Hàng năm

Cung triển lãm Alger

28.01 - 30.01 2019

Triển lãm quốc tế về ngành công nghiệp mỏ-MICA

Hàng năm

Cung triển lãm Alger

28.01 - 30.01 2019

Triển lãm quốc tế về dược phẩm và hóa mỹ phẩm tại Algeria -SIPHAL

Hàng năm

Cung triển lãm Alger

30.01 - 02.02 2019

Triển lãm quốc tế về trang thiết bị và dịch vụ khách sạn, nhà hàng và các địa phương-SIEL ALGER

Hàng năm

Cung triển lãm Alger

02.02 - 05.02 2019

Triển lãm quốc tế về trang thiết bị, công nghệ và dịch vụ cung cấp nước SIEE-POLLUTEC ALGÉRIE

Hàng năm

Cung triển lãm Alger

11.02 - 14.02 2019

Triển lãm chuyên nghiệp quốc tế về về linh kiện, trang thiết bị, dịch vụ và bảo trì xe ô tô các loại-

EQUIP AUTO ALGERIA

Hàng năm

Cung triển lãm Alger

25.02 - 28.02 2019

Triển lãm quốc tế về nông nghiệp thực phẩm tại Algeria -DJAZAGRO

Hàng năm

Cung triển lãm Alger

11.03 - 14.03 2019

Triển lãm quốc tế về nhà ở, vật liệu xây dựng và các công trình công cộng - BATIMATEC

Hàng năm

Cung triển lãm Alger

24.03 - 28.03 2019

Hội chợ quốc tế Alger-

FIA - FOIRE INTERNATIONALE D’ALGER

Hàng năm

Cung triển lãm Alger

18.06 - 23.06 2019

Hội nghị quốc tế về an ninh năng lượng

SE - SÉCURITÉ ÉNERGÉTIQUE

Ba năm/lần

Khách sạn Sheraton - Club des Pins

25.06 - 27.06 2019

Triển lãm quốc tế về dầu khí và hóa dầu-

OGEX - OIL & GAS EXHIBITION

Hai năm/lần

Khách sạn Sheraton - Club des Pins

26.06 - 27.06 2019

Triển lãm chuyên nghiệp quốc tế về cung cấp cho ngành công nghiệp dược phẩm tại Algeria-

MAGHREB PHARMA EXPO

Hàng năm

Cung triển lãm Alger

Tháng 9/ 2019

Triển lãm chuyên nghiệp quốc tế về công nghiệp-ALGER INDUSTRIES

Hàng năm

Cung triển lãm Alger

Tháng 10/2019

Triển lãm chuyên nghiệp quốc tế lớn nhất châu Phi về nông nghiệp, chăn nuôi và trang thiết bị nông nghiệp-

SIMA-SIPSA ALGÉRIE

Hàng năm

Cung triển lãm Alger

Tháng 10/2019

Triển lãm quốc tế về chăn nuôi, máy nông nghiệp và ngành công nghiệp chế biến nông sản-

SIPSA-AGRISIME & SIPSA-AGROFOOD

Hàng năm

Cung triển lãm Alger

Tháng 10/2019

Triển lãm quốc tế về xây dựng-

BEST5 ALGERIA

Hàng năm

Cung triển lãm Alger

Tháng 11/2019

Triển lãm chuyên nghiệp quốc tế về các công trình công cộng và xây dựng -SITP

Hàng năm

Cung triển lãm Alger

Tháng 11/2019

Thương vụ Việt Nam tại Algeria