Xúc tiến thương mại và sự kiện

Thừa Thiên Huế: Thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp

29/05/2018

Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có quyết định thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp sẽ hoạt động chính thức kể từ ngày 05/6/2018, trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Trung tâm được thành lập trên cơ sở chuyển giao nguyên trạng Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh và chức năng xúc tiến đầu tư trực thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cũng theo đại diện Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã quyết định cử ông Phan Thiên Định, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, kiêm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp, kể từ ngày 5/6/2018 cho đến khi có quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm mới.