Xúc tiến thương mại và sự kiện

Aus4Reform hỗ trợ mục tiêu có thêm 1 triệu doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam

02/06/2018

Chương trình "Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam" (Aus4Reform) lên kế hoạch hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu có thêm 1 triệu doanh nghiệp tư nhân đăng ký mới vào năm 2020.

Chương trình trị giá 6,5 triệu đô la Australia sẽ hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thực hiện mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh và đưa Việt Nam tiến gần hơn tới nền kinh tế thị trường.

Các kế hoạch cụ thể sẽ được thực hiện là theo dõi thực hiện các phiên bản Nghị quyết 19 của Chính phủ về các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; hàng quý báo cáo tạo sức ép thực hiện tốt các mục tiêu của Nghị quyết này. Cùng với đó, sẽ nghiên cứu, chuẩn bị nội dung Nghị quyết 19 của năm 2019.

“Chúng tôi đang cân nhắc đề xuất có thể là cải thiện môi trường kinh doanh tận dụng cơ hội 4.0 hoặc thúc đẩy phát triển kinh tế số, rà soát, đánh giá các quy định hiện hành, các nút thắt, rào cản đổi với kinh tế số”, ông Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), Giám đốc Chương trình Aus4Reform cho biết.

Chương trình này cũng sẽ theo dõi, đánh giá kết quả tái cơ cấu nền kinh tế; báo cáo Ban chỉ đạo quốc gia về tái cơ cấu kinh tế, nghiên cứu, có báo cáo, kiến nghị đóng góp cho văn kiện đại hội XIII, cho kế hoạch và Chiến lược cải cách 2021-2030..

Chương trình hỗ trợ này của Australia dự kiến sẽ giúp Việt Nam có thêm 1 triệu doanh nghiệp tư nhân (chính thức) đăng ký mới vào năm 2020, tăng tỷ lệ các doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo và thúc đẩy tăng trưởng việc làm trong khu vực kinh tế tư nhân.

Aus4Reform tập hợp các nhóm chuyên gia hàng đầu của Việt Nam và các cơ quan Chính phủ có trách nhiệm hoạch định, thực hiện chính sách kinh tế, bao gồm: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương; Cục Quản lý cạnh tranh; Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Ban Kinh tế Trung ương và Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.