Xúc tiến thương mại và sự kiện

Quyết tâm xây dựng chỉ dẫn địa lý để hàng Việt tự tin ra bể lớn

09/08/2018

Trong bối cảnh hiện nay, để nâng cao giá trị gia tăng của nông sản hướng tới đáp ứng nhu cầu và yêu cầu của thị trường quốc tế, việc xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông sản trở thành yêu cầu cấp bách được Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương xác định là giải pháp quan trọng.

Trong những năm gần đây, việc xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông sản đã đạt được những kết quả nhất định, đặc biệt từ khi Việt Nam hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Tuy vậy còn nhiều doanh nghiệp (DN), địa phương chưa quan tâm đến bảo hộ SHTT cho nông sản và rất ít nhãn hiệu sản phẩm nông sản Việt Nam đạt được uy tín ở tầm quốc tế.

Để khắc phục tình trạng này,  ngày 8/8/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Bộ Công Thương (CT) tổ chức lễ ký kết Quy chế phối hợp về xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý (CDĐL).

Quy chế phối hợp được đưa ra để bảo đảm sự phối hợp thống nhất, hiệu quả giữa Bộ KH&CN, Bộ NN&PTNT, Bộ CT trong công tác xây dựng và quản lý CDĐL của Việt Nam; góp phần tích cực trong quản lý nhà nước về CDĐL, hiệu quả kinh tế - xã hội của bảo hộ CDĐL, nhận thức của người sản xuất và tiêu dùng đối với sản phẩm mang CDĐL; nâng cao hiệu quả hoạt động sử dụng CDĐL của các tổ chức, cá nhân, hiệu quả trong hoạt động liên kết vùng để phát triển các sản phẩm chủ lực của liên tỉnh, liên vùng góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh, giá trị sản phẩm trên thị trường trong và ngoài nước; góp phần triển khai hiệu quả các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các tuyên bố chung của Việt Nam với các nước liên quan đến chỉ dẫn địa lý.

Tham dự Lễ ký kết có Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc; Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam; Thứ trưởng Bộ CT Đỗ Thắng Hải; Giám đốc Cơ quan phát triển Pháp (AFD) chi nhánh Hà Nội Fabrice RICHY; đại diện lãnh đạo một số đơn vị của 3 Bộ.

Đại diễn lãnh đạo ba Bộ ký kết Quy chế phối hợp

Báo cáo tại buổi ký kết, ông Đinh Hữu Phí cho biết, trong bối cảnh hiện nay, để nâng cao giá trị gia tăng của nông sản hướng tới đáp ứng nhu cầu và yêu cầu của thị trường quốc tế, việc xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông sản trở thành yêu cầu cấp bách được Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương xác định là giải pháp quan trọng.

Quy chế phối hợp giữa 3 Bộ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là cơ sở để các Bộ phối hợp, tập trung nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, hỗ trợ các CDĐL phát huy tối đa hiệu quả, giá trị của sản phẩm được bảo hộ, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm Việt trong bối cảnh hội nhập thị trường quốc tế.

Đặc biệt, sự phối hợp giữa 3 Bộ sẽ phát huy được ưu thế về năng lực chuyên môn, nguồn lực con người và tài chính của từng Bộ, đồng thời tạo ra sự thống nhất, bổ trợ lẫn nhau trong các hoạt động xây dựng, quản lý và phát triển CDĐL  và cũng là cơ sở để các địa phương xây dựng cơ chế phối hợp giữa các Sở, ngành của địa phương mình trong xây dựng, quản lý và phát triển CDĐL.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc nhận định, việc xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông sản trở thành một yêu cầu cấp bách. Một trong những giải pháp bảo đảm phát triển thị trường bền vững cho nông sản là bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ đối với chỉ dẫn địa lý. Bởi, chỉ dẫn địa lý gắn với những lợi thế về điều kiện tự nhiên, điều kiện sản xuất, đặc trưng về chất lượng và danh tiếng của sản phẩm.

“Ngày nay, chỉ dẫn địa lý trở thành một nội dung ưu tiên trong các mối quan hệ hợp tác kinh tế. Do đó, việc đưa ra chỉ dẫn địa lý trở thành dấu hiệu quen thuộc đối với người tiêu dung trên thị trường là rất cần thiết,” Thứ trưởng nói.

Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ NN&PT NT khẳng định: Việc phối hợp xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý có ý nghĩa quan trọng và là vấn đề cấp thiết đối với ngành nông nghiệp trong việc nâng cao chất lượng, giá trị nông sản Việt.

Hiện nay, ngay đối với thị trường trong nước và thế giới đều đặt vấn đề về ”truy xuất nguồn gốc” nên việc đảm bảo yêu cầu chất lượng hàng hóa sản phẩm nông nghiệp rất quan trọng. Thời gian tới, Bộ sẽ chuẩn hóa trên 2.000 sản phẩm nông nghiệp liên quan đến sở hữu trí tuệ.

Cũng tại lễ ký kết ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ CT nêu rõ, không chỉ ngành công thương mà các ngành khác nếu làm tốt việc xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý sẽ mang lại giá trị gia tăng cho giá trị hàng hóa, sản phẩm sản xuất trong nước và xuất khẩu. Đồng thời, góp phần mở rộng thị trường xuất khẩu của Việt Nam thời gian tới.

Tuy nhiên, vấn đề quyết định trong tất cả các việc hôm nay, kể cả việc CDĐL đó là sự tham gia tích cực và có tính chủ động của các địa phương, Hiệp hội, doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp, chúng ta không thể làm thay mà chỉ hỗ trợ, đồng hành để các đối tượng đó làm tốt công việc và xây dựng CDĐL đúng định hướng.

Sau lễ ký kết quy chế phối hợp, 3 cơ quan đầu mối của 3 Bộ sẽ chủ động, trao đổi thường xuyên và cùng nhau xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai các nội dung theo Quy chế.

Theo đó, thời gian tới, triển khai xây dựng và phê duyệt quy chế Hội đồng tư vấn về chỉ dẫn địa lý, nhằm nâng cao hiệu quả việc thẩm định đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý, hoạt động xây dựng chính sách, thể chế về chỉ dẫn địa lý.

Đồng thời, trao đổi, xây dựng kế hoạch và triển khai các nội dung nhằm thúc đẩy thị trường, đưa chỉ dẫn địa lý trở thành một dấu hiệu người tiêu dùng lựa chọn thông qua các hội chợ, tuần lễ chỉ dẫn địa lý…

Bên cạnh đó, thúc đẩy các hoạt động xây dựng, sửa đổi và hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý thị trường, xử lý các hành vi xâm phạm về sở hữu trí tuệ đối với chỉ dẫn địa lý.

Tổng hợp