Xúc tiến thương mại và sự kiện

Hỗ trợ giúp đỡ nhà đầu tư, doanh nghiệp ngay từ khâu đầu

23/03/2018

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2018.

Chương trình đặt ra những nhiệm vụ cụ thể như: Tăng cường xúc tiến đầu tư tại chỗ, hỗ trợ giúp đỡ nhà đầu tư, doanh nghiệp từ khâu đăng ký kinh doanh đến triển khai dự án và giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Tổ chức nhiều sự kiện kết nối cung cầu, liên kết các vùng; hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong chương trình xúc tiến đầu tư để giới thiệu các sản phẩm tại các hội chợ trong nước và quốc tế.

Tạo chuyển biến căn bản về xây dựng Chính phủ điện tử để giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp; đẩy mạnh đăng ký đầu tư qua mạng. Chú trọng cải cách hành chính, cắt giảm, phối hợp liên thông các TTHC; tiếp tục nghiên cứu đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC trong các lĩnh vực cho nhà đầu tư, doanh nghiệp. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức “kỷ cương - trách nhiệm - tận tình - thân thiện” với để phục vụ doanh nghiệp. Tiếp tục đổi mới công tác xúc tiến theo hướng nâng cao năng lực của cán bộ xúc tiến, phương thức thực hiện chuyên nghiệp, xác định rõ trách nhiệm.

Trong việc thực hiện Chương trình, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố căn cứ quy định pháp luật tổ chức triển khai Chương trình, kế hoạch thực hiện đảm bảo nguyên tắc: Rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả; một việc - một đầu mối xuyên suốt, xây dựng phong cách làm việc theo hướng thân thiện, chuyên nghiệp. Chú trọng khai thác, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, hỗ trợ rút ngắn TTHC, tạo điều kiện tối đa tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Tạo lập lòng tin và tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa nhà đầu tư, doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước. Kết hợp công tác xúc tiến thương mại, du lịch với quảng bá, giới thiệu văn hóa và ẩm thực của Thủ đô Hà Nội trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm của một số quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc.