Xúc tiến thương mại và sự kiện

Sơn La tổ chức thành công hội nghị xúc tiến xuất khẩu nông sản 2018

03/09/2018

Nhằm đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu các sản phẩm hàng hóa nông sản của tỉnh Sơn La gắn với công tác tổ chức Hội chợ tại huyện Mộc Châu.

Nhằm đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu các sản phẩm hàng hóa nông sản của tỉnh Sơn La gắn với công tác tổ chức Hội chợ tại huyện Mộc Châu. Sáng ngày 31/08/2018, Sở Công thương tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị có liên quan tổ chức "Hội nghị đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm nông sản an toàn của tỉnh Sơn La năm 2018" tại Khách sạn Mường Thanh, huyện Mộc Châu.

Việc tổ chức Hội nghị nhằm cung cấp các thông tin quảng bá, giới thiệu các sản phẩm hàng hóa nông sản của tỉnh Sơn La để kết nối với các doanh nghiệp trong cả nước tiêu thụ các sản phẩm hàng hóa nông sản của tỉnh Sơn La tại thị trường trong nước và tham gia xuất khẩu; thông qua Hội nghị để các cơ quan quản lý nhà nước tư vấn, cung cấp các thông tin cho các doanh nghiệp, Hợp tác xã của tỉnh Sơn La áp dụng các quy trình sản xuất, hoàn thiện hồ sơ pháp lý như: Các loại giấy chứng nhận VietGap, An toàn thực phẩm... đảm bảo đủ điều kiện tiêu thụ tại thị trường trong nước và xuất khẩu; tổ chức Hội nghị sẽ tạo điều kiện để cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có điều kiện để gặp gỡ, trao đổi, tìm hiểu và ký kết các hợp đồng tiêu thụ các sản phẩm hàng hóa nông sản của tỉnh Sơn La tại thị trường trong nước và tham gia xuất khẩu.

Tại Hội nghị các đại biểu từ các Bộ ngành Trung ương; Thường trực UBND, Sở Công thương, Trung tâm Xúc tiến Thương mại các tỉnh, thành phố phía Bắc được nghe Báo cáo về tiềm năng, lợi thế và tình hình tổ chức sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản an toàn trên địa bàn tỉnh (UBND tỉnh Sơn La); Báo cáo chuyên đề về quy trình sản xuất, chế biến, bảo quản các sản phẩm nông sản đủ điều kiện tham gia xuất khẩu (Lãnh đạo Cục chế biến và Phát triển thị trường- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); Báo cáo chuyên đề về xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý các sản phẩm hàng hóa nông sản để đủ điều kiện tham gia xuất khẩu (Lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ); Báo cáo chuyên đề về thông tin thị trường, các điều kiện, tiêu chuẩn, quy định của các thị trường để các sản phẩm nông sản để đủ điều kiện tham gia xuất khẩu chính ngạch (Lãnh đạo Vụ thị trường Châu Á - Châu Phi - Bộ Công Thương). Kết thúc Hội nghị có ký kết biên bản hợp tác kết nối xuất khẩu các sản phẩm nông sản của tỉnh Sơn La.
Image result for nông sản Sơn La

Hình: Một số nông sản của Sơn La