Xúc tiến thương mại và sự kiện

Bộ Kế hoạch và Đầu tư và KOICA Hàn Quốc ký biên bản về Dự án “Nâng cấp, phát triển hệ thống thông tin Quốc gia

03/05/2018

Đầu tháng 5⁄2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã diễn ra lễ ký Biên bản thoả thuận giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư và tổ chức KOICA về Dự án “Nâng cấp, phát triển hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư”.

Chủ trì lễ ký, về phía Bộ Kế hoạch và Đầu tư là Thứ trưởng Vũ Đại Thắng; phía KOICA là Giám đốc KOICA Việt Nam. Hệ thống thông tin Quốc gia về đầu tư không chỉ hỗ trợ nhà đầu tư nước ngoài mà còn tăng cường sự kết nối với doanh nghiệp Việt, giúp thu hút đầu tư và tăng cường cơ hội hợp tác.

Hệ thống thông tin về đầu tư được Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng trong giai đoạn từ 2008-2011 theo Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg củaThủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008. Hệ thống được chính thức đưa vào vận hành từngày 1/7/2015 theo quy định của Luật đầu tư 2014. Tuy nhiên, do kinh phí và nguồnlực hạn chế nên Hệ thống mới đáp ứng được một số yêu cầu cơ bản, còn nhiều hạn chế, bất cập đòi hỏi phải được nâng cấp, chỉnh sửa để đáp ứng được yêu cầu xây dựng và vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư theo Luật Đầu tư 2014.

Tham dự Lễ ký còn có đại diện lãnh đạo Cục Đầu tư nước ngoài, Vụ Thi đua khen thưởng và Truyền thông, Vụ Kinh tế đối ngoại và Văn phòng KOICA tại Việt Nam và một số cơ quan báo chí. Theo Biên bản thảo luận, có tổng vốn của Dự án là 6,2 triệu USD, trong đó, Chính phủ Hàn Quốc tài trợ cho Việt Nam khoản vốn viện trợ không hoàn lại 5,5 triệu USD, vốn đối ứngcủa Chính phủ Việt Nam là 700 nghìn USD để thực hiện Dự án. Dự kiến triển khai trong 4 năm  từ 2018 – 2021.

Dự án “Nâng cấp, phát triển Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư” do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ sẽ tập trung hỗ trợ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc nâng cấp toàn diện hệ thống thông tin nói trên. Hệ thổng sẽ triển khai nền tảng hệ thống thông tin tích hợp với các hệ thống thông tin quốc gia khác nhằm mục đích khai thác thông tin và xử lý, phân tích cơ sở dữ liệu một cách hiệu quả và chính xác nhất, đáp ứng được yêu cầu của các đối tượng sử dụng.

Quan hệ Việt Nam và Hàn Quốc đã và đang phát triển hết sức tốt đẹp. Hiện nay, Hàn Quốc dẫn đầu trong số 126 quốc gia và vung lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam với hơn 6.800 dự án đầu tư; tổng vốn đăng ký vượt 59 tỷ USD. Trong 4 tháng đầu năm 2018, chúng tôi đã thu hút thêm khoảng 420 dự án đầu tư mới và mởrộng của doanh nghiệp Hàn Quốc,với tổng vốn đăng ký đạt trên 2,3 tỷ USD. Hàn Quốc tiếp tục đứng vị thứ nhấttrong số các quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.

Sau khi Biên bản thảo luận này được ký, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục phối hợp với Koica Việt Nam để hoàn thành các thủ tục phê duyệt dự án. Dự án sẽ chính thức triển khai trongnăm 2018 và kết thúc vào năm 2021.