Xúc tiến thương mại và sự kiện

Mời tham gia Chương trình làm việc với 01 số tập đoàn phân phối và gặp gỡ doanh nhân Việt Nam tại Hoa Kỳ

24/08/2018

Nhằm triển khai công tác doanh nhân Việt kiều kết hợp Đề án “Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài, giai đoạn đến 2020” và kết nối các doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp tại Hoa Kỳ, Bộ Công Thương (Vụ thị trường châu Âu – châu Mỹ phối hợp với Cục Xúc tiến Thương mại) tổ chức đoàn công tác Hoa Kỳ cụ thể như sau:

Mục tiêu:  Tăng cường xuất khẩu các mặt hàng Việt Nam có thế mạnh và khả năng phát triển thị trường xuất khẩu tại Hoa Kỳ; Gặp và làm việc với một số hãng phân phối Amazon, Wal-mart, Cotsco, Rhee Bros, Kroger..., Gặp gỡ với doanh nghiệp Việt Nam tại Hoa Kỳ;

Thời gian: từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 9 năm 2018 (cả thời gian đi đường)

Địa điểm: Los Angeles, Seattle, Washington D.C

Bộ Công Thương trân trọng mời Quý Công ty tham dự chương trình nêu trên để mở rộng thị trường xuất khẩu, tìm kiếm đối tác và cơ hội hợp tác kinh doanh; Chi phí cho chuyến đi (thông tin kèm theo) do đơn vị tự thu xếp.

Đăng ký tham gia chương trình (theo mẫu gửi kèm) xin gửi về Vụ Thị trường châu Âu – châu Mỹ, Bộ Công Thương. Địa chỉ 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội; Điện thoại: 22205505. Đầu mối liên lạc: anh Nguyễn Thắng Vượng, email: vuongnt@moit.gov.vn.