Xúc tiến thương mại và sự kiện

Danh sách các hội chợ quốc tế tại thủ đô Alger cuối năm 2018

19/06/2018

Thương vụ Việt Nam tại Algeria giới thiệu danh sách các Hội chợ quốc tế tổ chức tại thủ đô Alger những tháng cuối năm 2018. Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm có thể liên hệ trực tiếp với Ban tổ chức hoặc Thương vụ Việt Nam tại Algeria để tìm hiểu chi tiết.

Stt

Tên hội chợ

Thời gian

Địa điểm

Thông tin bổ sung

1

Triển lãm quốc tế về dược phẩm khu vực Ả rập Maghreb (SALON MAGHREB PHARMA EXPO)

25-27/9/2018

Trung tâm Hội chợ triển lãm Alger

 • Nhà tổ chức: MEDITHERAL

Web: www.maghrebpharma.com

2

Triển lãm quốc tế lần thứ 12 về công nghiệp (Alger Industries)

7-10/10/2018

Trung tâm Hội chợ triển lãm Alger

Đơn vị tổ chức:

BATIMATEC EXPO

Tel: + 212 23.26.60.11/59.88 /770.74.03.86

Fax:+212 23.26.59.88/21.35.51.01

3

Triển lãm quốc tế về chăn nuôi và trang thiết bị nông nghiệp

(SIPSA-SIMA)

8-11/10/2018

Trung tâm Triển lãm quốc tế Alger

 • Đơn vị tổ chức: EURL EXPOSIA
 • Tel:+213 23 31 22 48/+213 770 89 58 89/ +213 770 96 79 83
 • Fax:+213 23 31 22 35
 • Website:sipsa@expovet-dz.net

4

Triển lãm quốc tế về điện thoại, điện thoại di động và linh kiện (DESTIMOB)

10-23/10/2018

Trung tâm Triển lãm quốc tế Alger

 • Đơn vị tổ chức: DestiCOM Group
 • Tel:+212 21 29 95 16 /21 29 94 77 / 560 90 09 54 / 560 90 09 57 /560 90 09 58
 • Fax:+212 21 28 65 38
 • Email:contact@DestiCOMGroup.com

5

Triển lãm quốc tế về trang thiết bị và dịch vụ cho ngành công nghiệp hóa chất (SICAL)

19-22/11/2018

Trung tâm Triển lãm quốc tế Alger

 • Đơn vị tổ chức: EXPOED
 • Tel:+213553 922 833 / +213560 989 063 / +21321 308 557
 • Fax:+21323 316 191

Site Web:www.sical-dz.com

6

Triển lãm quốc tế lần thứ 3 về vận tải và logistics (LOGISTICAL)

20-23/11/2018

Trung tâm Triển lãm quốc tế Alger

 • Đơn vị tổ chức: CACI-SAFEX

Web:  www.logistical.dz

7

Triển lãm lần thứ 16 về các công trình công cộng (SITP)

21-25/11/2018

Trung tâm Triển lãm quốc tế Alger

Đơn vị tổ chức: SAFEX và Bộ Công Chính Algeria

 • Tel:+ 212 21.21.01.23/25/29/35/40 (extention 240)
 • Fax:+ 212 21.21.96.00/21.21.05.40
 •  web : sitp.safex.dz 

                                                                          

                                                                          Thương vụ VN tại Algeria