Doanh nghiệp Việt bốn phương

Hiệp hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng: Liên kết sức trẻ

12/05/2018

Ngày 11⁄5⁄2018, Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng đã tổ chức chương trình giao lưu doanh nghiệp, doanh nhân và giải GOLF Doanh nhân trẻ Cụm Đồng bằng sông Hồng mở rộng năm 2018.

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động kết nối theo vùng, khu vực, giúp Hội Doanh nhân trẻ các tỉnh tăng cường giao lưu, hợp tác; đẩy mạnh hoạt động của tổ chức Hội và phong trào doanh nhân trẻ khu vực Đồng bằng Sông Hồng; vào tháng 10 năm 2015, Hội Doanh nhân trẻ các tỉnh Đồng bằng sông Hồng đã ký thỏa ước hợp tác Doanh nhân trẻ khu vực Đồng bằng Sông Hồng.

Thỏa ước nhằm khẳng định sự liên kết hợp tác chặt chẽ giữa tổ chức Hội và doanh nhân trẻ các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng Sông Hồng; xây dựng phong trào và tổ chức Hội Doanh nhân trẻ khu vực Đồng bằng Sông Hồng phát triển mạnh mẽ, tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của tổ chức Hội.

Với mục đích đó, Hội Doanh nhân trẻ các tỉnh trong cụm đã cam kết đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động tổ chức Hội và phong trào Doanh nhân trẻ; tổ chức các chương trình giao lưu, liên kết, gặp gỡ cho các doanh nghiệp hội viên trong cụm; đồng thời hỗ trợ nhau trong việc tìm kiếm đối tác, phối hợp quảng bá thông tin, làm đầu mối vận động và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hội viên của các Hội nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội và đầu tư, sử dụng hàng hóa của nhau trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh và mối liên kết, liên hệ của tỉnh mình với các tỉnh khác.

Trong những qua, hội doanh nhân trẻ Hải Phòng với một số hoạt động gặp gỡ, liên kết giữa các nhóm doanh nghiệp, doanh nhân của các tỉnh trong cụm. Đặc biệt, việc tổ chức chương trình giao lưu Doanh nghiệp, doanh nhân và giải GOLF Doanh nhân trẻ Cụm Đồng bằng sông Hồng mở rộng năm 2018 chính là việc cụ thể hóa nội dung thỏa ước hợp tác giữa các Hội Doanh nhân trẻ trong cụm Đồng bằng sông Hồng. Giải Golf - cúp Doanh nhân trẻ cụm Đồng bằng sông Hồng mở rộng đã diễn ra với gần 150 golfer trong nước và quốc tế, trong đó có gần 100 golfer là doanh nhân trẻ các tỉnh Đồng bằng sông Hồng, các tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Thái nguyên và Câu lạc bộ golf Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Chương trình cũng đã tổ chức cho cán bộ, hội viên Doanh nhân trẻ các Hội trong cụm gặp gỡ, giao lưu trước sự chứng kiến của Lãnh đạo Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ các tỉnh, thành cụm Đồng bằng sông Hồng đã cùng ký thỏa thuận hợp tác và thực hiện bàn giao vai trò cụm trưởng. Hội Doanh nhân trẻ thành phố Hải Phòng chuyển giao nhiệm vụ cụm trưởng doanh nhân trẻ khu vực đồng bằng sông Hồng năm 2018 cho Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Hải Dương đảm nhận.