Tin tức tổng quan

Sản xuất và xuất khẩu thủy sản 9 tháng đầu năm

08/10/2018

9 tháng đầu năm 2018, sản xuất và xuất khẩu thủy sản tương đối khả quan

Về sản xuất:

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê sản lượng thủy sản quý III/2018 ước tính đạt 1.939 nghìn tấn, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 1.266,2 nghìn tấn, tăng 6,7%; tôm đạt 301,2 nghìn tấn, tăng 5,8%. Sản lượng thủy sản nuôi trồng quý III ước tính đạt 1.129,2 nghìn tấn, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 745,6 nghìn tấn, tăng 7%; tôm đạt 252,5 nghìn tấn, tăng 6,6%. Sản lượng thủy sản khai thác quý III ước tính đạt 809,8 nghìn tấn, tăng 5,5% so với cùng kỳ, trong đó cá đạt 520,6 nghìn tấn, tăng 6,2%; tôm đạt 48,7 nghìn tấn, tăng 2,1%.

Tính chung 9 tháng năm nay, tổng sản lượng thủy sản ước tính đạt 5.501,2 nghìn tấn, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 3.943,4 nghìn tấn, tăng 6,1%; tôm đạt 668,5 nghìn tấn, tăng 7,3%; thủy sản khác đạt 889,3 nghìn tấn, tăng 4,1%.

Sản lượng thủy sản nuôi trồng 9 tháng ước tính đạt 2.922,7 nghìn tấn, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 2.055,8 nghìn tấn, tăng 6,4%; tôm đạt 542,1 nghìn tấn, tăng 8,4%. Nuôi cá tra gặp thuận lợi về giá và thị trường tiêu thụ. Giá cá tra hiện ở mức cao, thời điểm trung tuần tháng Chín giá cá tra nguyên liệu đạt mức kỷ lục 33.000 đồng/kg, với mức giá này người nuôi có lãi từ 6.000-9.000 đồng/kg. Xuất khẩu cá tra tăng trưởng khá tốt, đặc biệt là các thị trường lớn và truyền thống như Trung Quốc, Mỹ và EU. Tính chung 9 tháng, diện tích nuôi cá tra của cả nước ước tính đạt 13,9 nghìn ha, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng cá tra ước tính đạt 942,4 nghìn tấn, tăng 9,3%, trong đó An Giang đạt 267,8 nghìn tấn, tăng 21,9%; Cần Thơ 134,8 nghìn tấn, tăng 16,6%; Đồng Tháp đạt 319,9 nghìn tấn, tăng 4,5%. Thời tiết tương đối thuận lợi cho nuôi tôm nước lợ, sản lượng tôm sú 9 tháng  năm nay ước tính đạt 200,5 nghìn tấn, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước; tôm thẻ chân trắng đạt 308,9 nghìn tấn, tăng 10,7%.

Sản xuất thủy sản tiếp tục đạt khá. Sản lượng thủy sản quý III/2018 ước tính đạt 1.939 nghìn tấn, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 1.266,2 nghìn tấn, tăng 6,7%; tôm đạt 301,2 nghìn tấn, tăng 5,8%. Sản lượng thủy sản nuôi trồng quý III ước tính đạt 1.129,2 nghìn tấn, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 745,6 nghìn tấn, tăng 7%; tôm đạt 252,5 nghìn tấn, tăng 6,6%. Sản lượng thủy sản khai thác quý III ước tính đạt 809,8 nghìn tấn, tăng 5,5% so với cùng kỳ, trong đó cá đạt 520,6 nghìn tấn, tăng 6,2%; tôm đạt 48,7 nghìn tấn, tăng 2,1%.

Tính chung 9 tháng năm nay, tổng sản lượng thủy sản ước tính đạt 5.501,2 nghìn tấn, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 3.943,4 nghìn tấn, tăng 6,1%; tôm đạt 668,5 nghìn tấn, tăng 7,3%; thủy sản khác đạt 889,3 nghìn tấn, tăng 4,1%.

Sản lượng thủy sản nuôi trồng 9 tháng ước tính đạt 2.922,7 nghìn tấn, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 2.055,8 nghìn tấn, tăng 6,4%; tôm đạt 542,1 nghìn tấn, tăng 8,4%. Nuôi cá tra gặp thuận lợi về giá và thị trường tiêu thụ. Giá cá tra hiện ở mức cao, thời điểm trung tuần tháng Chín giá cá tra nguyên liệu đạt mức kỷ lục 33.000 đồng/kg, với mức giá này người nuôi có lãi từ 6.000-9.000 đồng/kg. Xuất khẩu cá tra tăng trưởng khá tốt, đặc biệt là các thị trường lớn và truyền thống như Trung Quốc, Mỹ và EU. Tính chung 9 tháng, diện tích nuôi cá tra của cả nước ước tính đạt 13,9 nghìn ha, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng cá tra ước tính đạt 942,4 nghìn tấn, tăng 9,3%, trong đó An Giang đạt 267,8 nghìn tấn, tăng 21,9%; Cần Thơ 134,8 nghìn tấn, tăng 16,6%; Đồng Tháp đạt 319,9 nghìn tấn, tăng 4,5%. Thời tiết tương đối thuận lợi cho nuôi tôm nước lợ, sản lượng tôm sú 9 tháng  năm nay ước tính đạt 200,5 nghìn tấn, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước; tôm thẻ chân trắng đạt 308,9 nghìn tấn, tăng 10,7%.

Về xuất khẩu

Theo số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tháng 9/2018, cả nước đã xuất khẩu đạt 170 nghìn tấn thủy sản, trị giá 780 triệu USD, giảm 8,83% về lượng, nhưng tăng 1,1% về trị giá so với tháng 9/2017. Tính chung 9 tháng năm 2018, xuất khẩu thủy sản đạt 1,46 triệu tấn, trị giá 6,37 tỷ USD, giảm 1,23% về lượng, nhưng tăng 6,9% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Từ đầu năm 2018 đến nay, xuất khẩu 2 mặt hàng chủ lực là cá tra, basa và tôm các loại chỉ tăng nhẹ về lượng so với cùng kỳ năm trước, trong khi xuất khẩu mặt hàng surimi, cá khô lại tăng mạnh.