Thương mại - Công nghiệp

7 tháng đầu năm, thâm hụt thương mại của An-giê-ri lên tới gần 12 tỷ USD

16/08/2016

Theo Hải quan An-giê-ri, 7 tháng đầu năm, thâm hụt thương mại của An-giê-ri lên tới 11,93 tỷ USD, tăng 26,5% so với cùng kỳ năm trước.

Kim ngạch xuất khẩu đã giảm mạnh chỉ còn 15,14 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm do giá dầu lửa trên thế giới giảm trong khi cùng kỳ năm trước là 22,1 tỷ USD (-31,48%).

Kim ngạch nhập khẩu cũng giảm nhưng với tốc độ chậm hơn, xuống còn 27,07 tỷ USD giảm 14,14% so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ lệ xuất khẩu bù đắp nhập khẩu chỉ còn 56% trong khi cùng kỳ năm 2015 là 70%.

Việc đa dạng nền kinh tế vẫn là một mục tiêu xa vời của nền kinh tế An-giê-ri khi vẫn phụ thuộc nhiều vào dầu mỏ. Dầu khí tiếp tục chiếm phần lớn kim ngạch xuất khẩu của nước này với tỷ trọng 93,73% với tổng trị giá 14,19 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm so với 20,9 tỷ USD cùng kỳ năm 2015 (-32,09%).

Xuất khẩu ngoài dầu lửa, giảm xuống còn 949 triệu USD (-20,72%) chiếm 6,27% tổng giá trị xuất khẩu. Xuất khẩu ngoài dầu lửa bao gồm bán thành phẩm đạt 710 triệu USD (so với 955 triệu USD cùng kỳ 2015), hàng thực phẩm 159 triệu USD (so với 166 triệu USD), sản phẩm thô 45 triệu USD (so với 59 triệu), trang thiết bị công nghiệp 25 triệu USD (so với 10 triệu USD) và hàng tiêu dùng ngoài thực phẩm 10 triệu USD (so với 7 triệu USD).

Liên quan đến nhập khẩu, tất cả các nhóm sản phẩm cũng có kim ngạch giảm trong 7 tháng đầu năm 2016. Kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng thực phẩm đã giảm xuống còn 4,69 tỷ USD (giảm 18%), trang thiết bị công nghiệp còn 8,83 tỷ USD (-15%), trang thiết bị nông nghiệp còn 278 triệu USD (-33%), bán thành phẩm 6,82 tỷ USD (- 4%) và hàng tiêu dùng phi thực phẩm là 4,71 tỷ USD (- 10%).

Trên tổng số 27,07 tỷ USD hàng nhập khẩu, có 15,73 tỷ USD được thanh toán bằng tiền mặt (chiếm 58,11% giá trị nhập khẩu), giảm 16% so với cùng kỳ năm 2015.

Các dòng tín dụng tài trợ cho nhập khẩu chiếm 37,87% với tổng số tiền 10,25 tỷ USD, giảm 14,21% trong khi các tài khoản bằng ngoại tệ riêng đã tài trợ 2 triệu USD, giảm 88,24%. Phần còn lại của nhập khẩu được thực hiện bằng các phương tiện thanh toán khác, chiếm 1,087 tỷ USD, giảm 28,49%.

Italia và Trung Quốc tiếp tục là những đối tác hàng đầu tiếp đến là Tây Ban Nha, Pháp, Mỹ và Canada.

5 khách hàng quan trọng nhất của An-giê-ri trong 7 tháng đầu năm 2016 là Italia với 2,999 tỷ USD (chiếm 19,8% tổng kim ngạch xuất khẩu của An-giê-ri), tiếp đến là Tây Ban Nha với 2,088 tỷ USD (13,79%), Pháp với 1,739 tỷ USD (11,48%), Mỹ với 1,095 tỷ USD (7,23%) và Canada với 994 triệu USD (6,56%) và

Các nước cung cấp hàng hóa chính cho An-giê-ri vẫn là Trung Quốc với 4,808 tỷ USD (chiếm 17,76% tổng giá trị nhập khẩu của An-giê-ri), tiếp đến là Pháp với 3,049 tỷ USD (11,26%), Italia với 2,854 tỷ USD (10,45%), Tây Ban Nha với 2,159 tỷ USD (7,97%) và Đức với 1,538 tỷ USD (5,68%).

Như vậy, các biện pháp của Chính phủ nhằm giảm nhập khẩu dường như không có ý nghĩa gì nếu nhìn vào thâm hụt thương mại lên tới gần 12 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm nay, tăng 27,2% so với cùng kỳ. Việc giảm nhập khẩu bị tác động xấu bởi việc giảm xuất khẩu dầu khí, dẫn tới cán cân thanh toán năm 2016 tiếp tục mất cân đối. Năm 2015, cán cân thương mại của An-giê-ri cũng bị thâm hụt đến 13,71 tỷ USD trong khi năm 2014 thặng dư 4,3 tỷ USD.