Thương mại - Công nghiệp

Nhập khẩu sữa của An-giê-ri giảm trong 6 tháng đầu năm

02/07/2016

Hóa đơn nhập khẩu sữa của An-giê-ri đã giảm xuống còn 414,2 triệu USD 6 tháng đầu 2016, giảm 34,2% so với cùng kỳ năm trước.

Lượng sữa nhập khẩu (sữa bột, kem sữa và chất béo làm nguyên liệu đầu vào) cũng giảm xuống còn 172.902 tấn, giảm gần 18%.

Ngoài nguyên nhân giảm lượng sữa nhập khẩu, kim ngạch nhập khẩu sữa giảm còn do giá nhập khẩu thực phẩm này giảm. Trong 4 tháng đầu 2016, giá sữa bột chỉ ở mức 2.468 USD/tấn, giảm 17,6%.

Năm 2015, nhập khẩu sữa bột, kem sữa và chất béo sữa cũng đã giảm xuống còn 1,04 tỷ USD so với 1,91 tỷ USD năm 2014, với lượng sữa nhập khẩu 372.252,4 tấn.

Để giảm nhập khẩu sữa, mặt hàng đang được trợ giá và thúc đẩy ngành sữa trong nước, Chính phủ đã quyết định đưa ra những biện pháp tạo thuận lợi cho những người chăn nuôi và các doanh nghiệp trong lĩnh vực này bằng cách tăng trợ cấp sữa tươi và khuyến khích đầu tư với mục tiêu giảm nhập khẩu sữa bột xuống còn 50% vào năm 2019. Chính phủ cũng đã quyết định giá tham khảo 1 lít nữa sống là 50 DA thay vì 46 DA như trước đây.

Nhằm đáp ứng lo ngại của người chăn nuôi liên quan đến thức ăn gia súc và điều tiết thị trường sữa, Chính phủ đã quyết định cung cấp trực tiếp cám từ lúa mì cho người chăn nuôi.

Các biện pháp tạo thuận lợi trung hạn khác cũng được đưa ra như những nhà chuyên nghiệp trong ngành sữa được tiếp cận quỹ đất nông nghiệp giúp họ đầu tư đầu vào ngành sữa và phát triển cây trồng (ngũ cốc và cỏ).

An-giê-ri hiện là nước đứng thứ hai thế giới về nhập khẩu sữa bột (sau Trung Quốc).