Thương mại - Công nghiệp

Hải quan An-giê-ri tạo điều kiện cho các doanh nghiệp

01/09/2016

Tổng cục trưởngTổng cục Hải quan An-giê-ri nhấn mạnh các doanh nghiệp đang được hưởng những ưu đãi về thuế trong khuôn khổ những biện pháp của Cơ quan phát triển đầu tư quốc gia (ANDI) và Cơ quan hỗ trợ việc làm cho thanh niên (ANSEJ) từ nay có thể thực hiện các bước cần thiết để thông quan hàng hóa trong vòng một ngày.

Thủ tục này cho phép nhận được từ cơ quan thuế những cuốn sổ gọi là F20 chứa những tờ khai cần điền để nộp đồng thời cho cơ quan thuế và hải quan mà không sợ những rủi ro về biến động tỷ giá nhờ vào thời gian thực tế của các giấy tờ đã được cơ quan thuế chứng thực.

Quy định mới được áp dụng căn cứ vào thỏa thuận ký kết gần đây giữa cơ quan hải quan và cơ quan thuế về giảm nhẹ thủ tục cho các doanh nghiệp được ưu đãi thuế. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Kaddour Bentahar đảm bảo rằng việc áp dụng các biện pháp mới sẽ có tác dụng tích cực tức thì trước tình trạng thủ tục nặng nề hiện nay đang gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp.

Trước đây, khi nhận hàng, một doanh nghiệp phải đợi Hải quan ấn định tổng số thuế VAT cần nộp đối với lô hàng trước khi đến cơ quan thuế mà doanh nghiệp đó phải nộp để được miễn thuế VAT. Sau đó, doanh nghiệp nộp giấy miễn thuế cho hải quan trước khi được nhận hàng. Việc thực hiện các thủ tục này lại càng phức tạp khi nó buộc doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần hàng trăm km giữa cơ quan hải quan và cơ quan thuế vì thường hàng hóa đến cảng nằm cách xa cơ quan thuế.

Bên cạnh các thủ tục phức tạp kéo dài nhiều ngày thì còn có vấn đề biến động tỷ giá trong thời gian này, thậm chí ngay trước khi kết thúc hoạt động nói trên, buộc doanh nghiệp phải hoàn thành những thủ tục khác nữa.

Tổng cục Hải quan An-giê-ri mới đây cũng đã đưa ra những biện pháp nhằm tiến hành cải tổ hoàn toàn hệ thống thông tin có từ năm 1995. Một trong những ưu tiên là thành lập một trung tâm số liệu tập hợp tất cả những thông tin liên quan đến hoạt động hải quan và cơ sở hạ tầng. Sắp tới Tổng cục Hải quan sẽ tiến hành gọi thẩu mua trang thiết bị cho trung tâm dữ liệu này.