Thương mại - Công nghiệp

Hiệp định thương mại tự do Liên minh Thái Bình Dương (Chile, Colombia, Mexico và Peru) chính thức có hiệu lực

01/05/2016

Hiệp định Thương mại tự do Liên minh Thái Bình Dương bao gồm bốn quốc gia: Chile, Colombia, Mexico và Peru (LAB4), được ký ngày 10⁄02⁄2014, tại Colombia. Sau trên hai năm, hiệp định này chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01⁄05⁄2016. Các thành viên của bốn quốc gia này, đã thể hiện sự hoan nghênh chào đón việc Hiệp định Thương mại tự do của Liên minh Thái Bình Dương.

Đây là một Hiệp định thương mại quan trọng để tiến tới lưu thông hàng hóa, dịch vụ, vốn và con người một cách tự do giữa bốn nước. Hiệp định này cho phép 92% tổng sản phẩm hàng hóa trao đổi giữa các nước thành viên, được áp dụng mức thuế bằng 0%, trong khi đó 8% còn lại sẽ được giảm thuế theo lộ trình trung và ngắn hạn. Mục tiêu đến năm 2030 toàn bộ sản phẩm sẽ lưu thông tự do giữa các nước thành viên. Hiệp định LAB4, bao gồm 19 chương, tạo điều kiện thúc đẩy thương mại trong khu vực, xóa bỏ các rào cản thương mại và xây dựng các quy định hiện đại liên quan tới dịch vụ việc làm, tài chính, biển, truyền thông và thương mại điện tử.

Một trong các mục đích của của Hiệp định này là tham gia vào chuỗi giá trị khu vực và quốc tế, thông qua trao đổi tự do về nguyên liệu giữa các nước, cho phép tăng giá trị, tăng chất lượng sản phẩm, dịch vụ, tạo điều kiện xuất khẩu các sản phẩm cạnh tranh hơn tới các thị trường quốc tế, đặc biệt là châu Á – Thái Bình Dương. Đồng thời, với việc Hiệp định đi vào hiệu lực, các thành phần kinh tế sẽ có nhiều cơ hội hơn, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, có thể tham gia vào một thị trường rộng lớn hơn và hội nhập một cách cạnh tranh hơn. Các nước thành viên Liên minh Thái Bình Dương đồng tình củng cố thương mại trong và ngoài khu vực, dựa trên Hiệp định này, với mục đích thúc đẩy kinh tế, tạo ra đời sống tốt hơn cho người dân.

Như vậy Mexico đã tham gia ký kết 3 Hiệp định mang tính khu vực lớn: Hiệp định Thương mại mại tự do bắc Mỹ - NAFTA (Mỹ, Mexico và Canana), có hiệu lực từ ngày 01/04/1994; Hiệp định Thương mại tự do Liên minh Thái Bình Dương (Chile, Colombia, Mexico và Peru - LAB4), có hiệu lực từ ngày 01/05/2016; và TPP gồm 12 nước, trong đó có Mexico và Việt Nam, đang chờ Quốc Hội nước này thông qua.