Thương mại - Công nghiệp

Cán cân thương mại của An-giê-ri tiếp tục thâm hụt 4 tháng đầu năm

21/06/2016

Theo Tổng cục Hải quan An-giê-ri, thâm hụt thương mại của nước này đã đạt 7,632 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm 2016, tăng 37,5% so với cùng kỳ năm 2015 (5,624 tỷ USD).

Kim ngạch xuất khẩu đã giảm mạnh chỉ còn 7,545 tỷ USD so với 12,245 tỷ USD cùng kỳ 2015, giảm 38,4%. Kim ngạch nhập khẩu cũng giảm nhưng với tốc độ chậm hơn ở mức 15,177 tỷ USD, giảm 15,06%.

Khí hydrocacbua tiếp tục chiếm phần lớn doanh số xuất khẩu của An-giê-ri với tỷ trọng 92,8% tổng kim ngạch xuất khẩu, trị giá 7,002 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm 2016, giảm 39,31% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu các sản phẩm ngoài khí hydrocarbua chiếm 7,2% tổng kim ngạch xuất khẩu, giảm mạnh chỉ đạt 543 triệu USD, giảm 23,1% so với 4 tháng đầu năm 2015. Các mặt hàng xuất khẩu ngoài dầu khí bao gồm bán thành phẩm, đạt 407 triệu USD (giảm so với 558 triệu USD của cùng kỳ năm trước), hàng thực phẩm 96 triệu USD (so với 104 triệu USD), sản phẩm thô với 20 triệu USD (33 triệu USD), trang thiết bị công nghiệp với 15 triệu USD ( so với 7 triệu USD) và hàng tiêu dùng không phải thực phẩm với 5 triệu USD (so với 4 triệu USD).

Về nhập khẩu, tất cả các nhóm sản phẩm cũng có kim ngạch giảm trong 4 tháng đầu năm 2016. Kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng thực phẩm đã giảm xuống còn 2,616 tỷ USD (giảm 22,7%), trang thiết bị xuống còn 5,307 tỷ USD (-15,76%), công cụ sản xuất 4,683 tỷ USD (giảm 11,91%) và hàng tiêu dùng phi thực phẩm là 2,571 tỷ USD (giảm 10,32%).

Trên tổng số 15,177 tỷ USD hàng nhập khẩu, có 8,738 tỷ USD được thanh toán bằng tiền mặt (chiếm 57,57% giá trị nhập khẩu), giảm 17% so với cùng kỳ năm 2015.

Các dòng tín dụng tài trợ cho nhập khẩu chiếm 38% với tổng số tiền 5,767 tỷ USD, giảm 15,6% trong khi phần còn lại của nhập khẩu được thực hiện bằng các phương tiện thanh toán khác.

Italia và Trung Quốc là những đối tác hàng đầu

5 khách hàng quan trọng nhất của An-giê-ri trong 4 tháng đầu năm 2016 là Italia với 1,688 tỷ USD (chiếm 22,37% tổng kim ngạch xuất khẩu của An-giê-ri), tiếp đến là Tây Ban Nha với 962 triệu USD (12,75%), Pháp với 907 triệu USD (12,02%), Canada với 490 triệu USD (6,49%) và Thổ Nhĩ Kỳ với 373 triệu USD (4,94%).

Các nước cung cấp hàng hóa chính cho An-giê-ri vẫn là Trung Quốc với 2,69 tỷ USD (chiếm 17,72% tổng giá trị nhập khẩu của An-giê-ri), tiếp đến là Pháp với 1,788 tỷ USD (11,78%), Italia với 1,5 tỷ USD (9,89%), Tây Ban Nha với 1,14 tỷ USD (7,51%) và Đức với 879 triệu USD (5,79%).

Xuất khẩu của Việt Nam sang An-giê-ri tăng nhẹ 5 tháng đầu năm

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 5 tháng đầu năm 2016, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang An-giê-ri đã đạt 117,3 triệu USD, tăng khoảng 1% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý là xuất khẩu cà phê đã lấy lại vị trí số 1, đạt 28.562 tấn, kim ngạch đạt 46 triệu USD, tăng 94% về lượng và 65% về giá trị. Kim ngạch xuất khẩu điện thoại và linh kiện đạt 43,55 triệu USD, giảm 30%; xuất khẩu gạo đạt 4.554 tấn, trị giá 1,76 triệu USD, giảm 57% về lượng và giảm 58% về kim ngạch.