Thương mại - Công nghiệp

An-giê-ri giảm nhập khẩu vật liệu xây dựng

01/08/2016

Theo Hải quan An-giê-ri, hóa đơn nhập khẩu vật liệu xây dựng của An-giê-ri trong 5 tháng đầu năm 2016 ở mức 965,62 triệu USD, giảm 14,24% so với cùng kỳ năm trước (1,12 tỷ USD).

Tuy nhiên khối lượng vật liệu nhập khẩu (xi măng, sắt thép, gỗ và sản phẩm gốm sứ) đã tăng lên 4,9 triệu tấn (+ 6,24%).

Tính theo chủng loại, khối lượng xi măng, gỗ và các sản phẩm từ gỗ đã tăng trong khi khối lượng sản phẩm gốm sứ và sắt thép lại giảm. Xi măng (chưa nghiền, portland, có hợp chất nhôm, thủy lực…) đã được nhập khẩu với tổng giá trị 193,65 triệu USD, giảm 3,16%. Lượng hàng nhập khẩu đã tăng lên 3,08 triệu m3 (+14%). Về nhập khẩu sắt thép, kim ngạch đã giảm xuống còn 435,26 triệu USD (-29,34%). Lượng hàng nhập khẩu cũng đã giảm chỉ còn 1,07 triệu tấn (-14,64%). Riêng mặt hàng gỗ xây dựng và các sản phẩm từ gỗ, kim ngạch nhập khẩu đã tăng lên 312,08 triệu USD (+8,83%) và khối lượng hàng nhập khẩu tăng lên 724.278 tấn (+15,13%).

Hóa đơn nhập khẩu các sản phẩm gốm sứ (gạch, gạch lát, gạch carô và các mặt hàng tương tự) đã tăng 6,26%, đạt 24,61 triệu USD nhưng lượng hàng nhập khẩu giảm nhẹ xuống còn 25.448 tấn (-1,45%).

Giảm giá vật liệu trên thế giới

Việc giảm giá nhập khẩu vật liệu xây dựng chủ yếu là do giá bán trên thị trường thế giới đi xuống cũng như do An-giê-ri thiết lập chế độ giấy phép nhập khẩu đối với xi măng portland xám và sắt thép.

Chẳng hạn, giá nhập khẩu trung bình xi măng của An-giê-ri đã giảm gần 21% trong 3 tháng đầu năm 2016. Ngoài ra, việc nhập khẩu xi măng portland xám cũng chịu chế độ giấy phép kể từ 1/1/2016. Hạn ngạch của mặt hàng này được ấn định ở mức 1,5 triệu tấn cho cả năm 2016.

Còn hạn ngạch về khối lượng lõi bê tông cốt sắt được ấn định ở mức 2 triệu tấn cho năm nay.

Năm 2015, hóa đơn nhập khẩu vật liệu xây dựng của An-giê-ri đã giảm xuống còn 2,54 tỷ USD, giảm 24,1% so với năm 2014.