Thương mại - Công nghiệp

Tình hình xuất khẩu của Việt Nam sang Bangladesh 9 tháng đầu năm 2015

02/11/2015

Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Bangladesh trong 9 tháng đầu năm 2015 đạt 426,5 triệu USD, giảm 20% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong đó, một số mặt hàng chủ lực của Việt Nam xuất khẩu sang Bangladesh có kim ngạch sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước như: clinker và xi măng (giảm 35,1%), sắt thép các loại (giảm 62,9%), chất dẻo nguyên liệu (giảm 24,8%), máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng khác (giảm 7,4%).

Một số mặt hàng có kim ngạch tăng nhưng không nhiều, bao gồm: xơ, sợi dệt các loại (12,2%), hàng dệt may (49,2%), nguyên phụ liệu dệt may, da giày (32,8%), sản phẩm từ chất dẻo (29,1%).

Bảng: Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Bangladesh 9T/2015 và 9T/2014

Đơn vị: USD

Mặt hàng

9T/2015

9T/2014

Tăng, giảm (%)

Clanhke và xi măng

162.515.619

250.356.201

-35,1

Xơ, sợi dệt các loại

36.870.968

32.851.355

12,2

Hàng dệt, may

29.138.259

19.524.521

49,2

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày

18.463.865

13.907.680

32,8

Sắt thép các loại

17.332.408

46.717.781

-62,9

Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác

6.833.554

7.381.548

-7,4

Sản phẩm từ chất dẻo

5.133.072

3.976.177

29,1

Chất dẻo nguyên liệu