Thương mại - Công nghiệp

Ấn Độ thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá giá mặt hàng pin khô AA nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam

29/10/2015

Ngày 20 tháng 10 năm 2015, Tổng vụ Chống bán phá giá và chống trợ cấp (DGAD) thuộc Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ đã ra thông báo số 14⁄131⁄2014- DGAD khởi xướng điều tra chống bán phá giá (AD) đối với sản phẩm pin khô AA (AA Dry Cell Batteries) nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam.

Một số thông tin chung về vụ việc:

1. Ngày khởi xướng điều tra: 20/10/2015.

2. Sản phẩm bị điều tra: pin AA – mã HS: 8506.10

3. Nguyên đơn: Association of Indian Dry Cell Manufacturers (hiệp hội các nhà sản xuất pin khô Ấn Độ) đại diện cho ngành sản xuất trong nước là Eveready Industries India Ltd., Panasonic Energy India Co. Ltd., và Indo National Ltd.

4. Giai đoạn điều tra: 01/4/2014 – 31/3/2015 (giai đoạn điều tra thiệt hại từ 01/4/2011 – 31/3/2015).

5. Giá trị thông thường: đối với Việt Nam, do nguyên đơn cho biết họ không thể có được thông tin đáng tin cậy về giá nội địa nên nguyên đơn yêu cầu (claim) tính giá trị thông thường trên cơ sở giá sản xuất của Ấn Độ sau khi đã điều chỉnh hợp lý (due adjustment) giá quốc tế của nguyên liệu thô chính.

6. Giá xuất khẩu: là giá nhập khẩu trung bình gia quyền từ các nước bị điều tra dựa trên số liệu nhập khẩu (có điều chỉnh) lấy từ trang thông tin về số liệu xuất nhập khẩu của Ấn Độ là IBIS (International Business Information Services -tradeintelligence.com).

Nguyên đơn cáo buộc rằng lượng nhập khẩu đã tăng mạnh từ các nước bị điều tra đặc biệt là từ Trung Quốc kể từ tháng 4/2013 (sau khi lệnh áp thuế với Trung Quốc chấm dứt) do đó nguyên đơn cáo buộc rằng hàng nhập khẩu đe dọa gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất Ấn Độ, Trước đó, Ấn độ đã áp thuế với mặt hàng nêu trên từ Trung Quốc (kể từ ngày 5/8/2001) với mức thuế tương đương với mức chênh lệch giữa 75,25 USD/1000 sản phẩm và giá nhập khẩu từ Trung Quốc/1000 sản phẩm.

Các nhà xuất khẩu được biết tới (known-exporters) sẽ được cơ quan điều tra gửi riêng yêu cầu nộp thông tin liên quan. Các bên liên quan khác cũng có thể nộp bản đệ trình theo mẫu quy định. Thời gian để trả lời các bản câu hỏi/nộp bản đệ trình là 40 ngày kể từ ngày ban hành thông báo (hạn cuối là ngày 29 tháng 11 năm 2015). Các bên liên quan cũng phải nộp kèm bản trả lời công khai (non-confidential version) theo quy định.

Các bản trả lời câu hỏi/bản đệ trình, nêu quan điểm phải được gửi về:

The Designated Authority,

Ministry of Commerce & Industry

Department of Commerce

Directorate General of Anti Dumping & Allied Duties

4th Floor, Jeevan Tara Building, Parliament Street

New Delhi 110001

Trong trường hợp không nhận được phản hồi/bản trả lời trong thời gian nêu trên hoặc thông tin nhận được là không đầy đủ hoặc các bên không hợp tác, cơ quan điều tra sẽ dựa trên các dữ kiện có sẵn để đưa ra kết luận về vụ việc.

Tài liệu của vụ việc:

Thông báo khởi xướng điều tra

- Bản câu hỏi điều tra dành cho các nhà xuất khẩu

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Phòng Xử lý các vụ kiện phòng vệ thương mại của nước ngoài – Cục Quản lý cạnh tranh- Bộ Công Thương

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền – Hà Nội

Điện thoại: (04)222. 05012. Fax: (04)222.05003

(Phòng Xử lý các vụ kiện phòng vệ thương mại của nước ngoài)