Thương mại - Công nghiệp

Năm 2015 châu Phi sản xuất ít gạo hơn

19/10/2015

FAO đã hạ mức dự báo về sản lượng lúa trên toàn thế giới , cụ thể tổng sản lượng lúa toàn thế giới sẽ đạt khoảng 742,6 triệu tấn , tương đương khoảng 493 triệu tấn gạo.

Như vậy là giảm 6,5 triệu tấn so với mức dự báo của Tổ chức này công bố vào tháng 7/2015 ; giảm 2,4 triệu tấn so với sản lượng đã đạt được năm 2014.

Việc sụt giảm này chủ yếu là do giảm sản lượng từ khu vực Châu Á , với mức đạt được dự kiến khoảng 672,3 triệu tấn . Châu Phi dự kiến giảm 1,5% so với mức đạt được năm 2014, xuống mức 28,3 triệu tấn . Ai cập và Madagascar do nhiệt độ quá cao ảnh hưởng đến năng suất thì Nigeria và Ghana lại bị giảm sản lượng do lượng mưa quá ít và bất thường . Sản lượng lúa tại Mali và Guinée cũng một số vùng khác tăng đã bù đắp một phần sự sụt giảm của các nước trên .