Thương mại - Công nghiệp

Thương mại song phương Việt Nam và Malaysia 9 tháng đầu năm 2015

17/10/2015

Theo số liệu thống kê của Tổng Cục Hải quan Việt Nam, tổng kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Malaysia trong tháng 9 năm 2015 đạt 639 triệu USD, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Malaysia đạt 282,5 triệu USD, giảm 1,1% và nhập khẩu của Việt Nam từ Malaysia 356,8 triệu USD, tăng 4,6%.

Tổng kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Malaysia trong tháng 9 đầu năm 2015 đạt 5,890 tỷ USD, giảm 1,5% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Malaysia đạt 2,768 tỷ USD, giảm 5,9% và nhập khẩu của Việt Nam từ Malaysia 3,122 tỷ USD, tăng 2,8%.