Tin tức tổng quan

Hơn 11,2 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 7⁄2018

27/07/2018

Số liệu về tình hình đăng ký doanh nghiệp (DN) thành lập mới tháng 7⁄2018 được Cục Quản lý đăng ký kinh doanh thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố chiều ngày 27⁄7 cho thấy, cả nước có 11.262 DN đăng ký thành lập mới

 Tổng số vốn đăng ký hơn 122.000 tỷ đồng, giảm 7,8% về số DN và giảm 7,6% về số vốn đăng ký so với tháng 6/2018. Vốn đăng ký bình quân đạt khoảng 10,8 tỷ đồng/DN, tăng 0,2% so với tháng trước.

Trong tháng 7, cả nước có 2.970 DN quay trở lại, tăng 9,0% so với tháng 6/2018.  

Tính chung, 7 tháng đầu năm, cả nước có 75.793 DN thành lập mới, với số vốn đăng ký là 771.064 tỷ đồng, tăng 3,9% về số DN và tăng 11,6% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017. Vốn đăng ký bình đạt 10,2 tỷ đồng/DN, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2017.

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh nhận xét, số DN và số vốn đăng ký mới trong 7 tháng đầu năm liên tục tăng với tốc độ tăng trưởng nhanh trong giai đoạn 2014 – 2018. So sánh giữa 7 tháng đầu năm 2018 với 7 tháng đầu năm 2014, số DN thành lập mới tăng 1,8 lần và số vốn đăng ký tăng gần 3 lần. Kết quả này cho thấy, Chính phủ luôn quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cộng đồng DN.

Tổng số vốn đăng ký vào nền kinh tế trong 7 tháng là hơn 2,2 triệu tỷ đồng tăng 33,6% so với cùng kỳ năm 2017, bao gồm: số vốn đăng ký của DN đăng ký thành lập mới và số vốn đăng ký tăng thêm của các DN thay đổi tăng vốn.

Kinh tế tháng 7/2018 qua các con số - Ảnh 11.

Tổng hợp/ tham khảo số liệu của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư