Tin tức tổng quan

Sách: Hệ thống phân phối của Úc và các giải pháp đưa hàng Việt Nam vào hệ thống này

22/11/2017

Thương vụ Việt Nam tại Úc đã triển khai nghiên cứu và xuất bản tài liệu “Hệ thống phân phối của Úc và các giải pháp đưa hàng Việt Nam vào hệ thống này” nhằm cung cấp những thông tin cần thiết về hệ thống phân phối của Úc, giúp các doanh nghiệp đưa hàng Việt trực tiếp vào chuỗi phân phối bán buôn, bán lẻ của Úc.

Hiện nay, Việt Nam và Úc đã trở thành đối tác thương mại quan trọng của nhau. Chỉ trong vòng 10 năm, kể từ năm 2005, kim ngạch thương mại hai chiều năm đã tăng gấp hai lần, từ 3 tỷ lên 6 tỷ USD. Trong khi Úc là bạn hàng xuất khẩu đứng thứ 8 và bạn hàng nhập khẩu đứng thứ 12 của Việt Nam thì theo chiều ngược lại Việt Nam là bạn hàng đứng thứ 14 của Úc cả về nhập khẩu và xuất khẩu. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt – Úc trung bình trong 10 năm gần đây chỉ chiếm 1,8% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam và chỉ chiếm 1,7% tổng kim ngạch nhập khẩu của Úc. Như vậy, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Úc còn cách xa so với tiềm năng của nước ta và nhu cầu nhập khẩu hàng hóa của phía Bạn.
Thâm nhập vào hệ thống phân phối của Úc là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để giúp hàng Việt có cơ hội quảng bá, khẳng định thương hiệu và gia tăng xuất khẩu… Tuy nhiên, đưa hàng Việt trực tiếp vào hệ thống phân phối bán lẻ của Úc là việc hết sức khó khăn, do từ trước đến nay chúng ta chưa nghiên cứu bài bản về hệ thống này, cách tiếp cận, các qui định về vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như các qui định về tiêu chuẩn kỹ thuật để có định hướng rõ ràng cho doanh nghiệp. Mảng giới thiệu, quảng bá sản phẩm Việt tại các hệ thống này cũng vẫn còn bỏ ngỏ.
Do vậy, Thương vụ Việt Nam tại Úc đã triển khai nghiên cứu và xuất bản tài liệu “Hệ thống phân phối của Úc và các giải pháp đưa hàng Việt Nam vào hệ thống này” nhằm cung cấp những thông tin cần thiết về hệ thống phân phối của Úc, giúp các doanh nghiệp đưa hàng Việt trực tiếp vào chuỗi phân phối bán buôn, bán lẻ của Úc.
Thông tin chi tiết xem tại:
http://vietnamtradeoffice.net/sach-he-thong-phan-phoi-cua-uc-va-cac-giai-phap-dua-hang-viet-nam-vao-he-thong-nay/