Tin tức tổng quan

Sửa đổi Luật về khai thác gỗ bất hợp pháp của Úc

19/10/2017

Vào ngày 5 tháng 10 năm 2017, Chính phủ Úc thông báo sẽ sửa đổi Quy định về cấm khai thác gỗ bất hợp pháp 2012 (Illegal Logging Prohibition Regulation 2012) của nước này. Những thay đổi này giúp hợp lý hóa và làm rõ các yêu cầu về các hoạt động thẩm tra.

Việc sửa đổi Quy định này nhằm:
 
  • Thiết lập một thỏa thuận mới về việc tuân thủ đối với các sản phẩm được chứng nhận bởi Hội đồng quản lý rừng (FSC) và Hệ thống chứng chỉ rừng (PEFC). Điều này sẽ giúp hợp lý hóa các yêu cầu về hoạt động thẩm tra đối với các nhà nhập khẩu hoặc chế biến, và ước tính giúp tiết kiệm hàng năm khoảng 4,2 triệu AUD.
  • Loại bỏ giấy phép về thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và buôn bán gỗ (FLEGT) trong phần phạm vi của Quy định. Điều này phản ánh thực tế giấy phép FLEGT chỉ được cấp cho các sản phẩm được xuất khẩu trực tiếp từ một số quốc gia Liên minh Châu Âu và có thể sẽ không xuất hiện trên thị trường Úc.
  • Xác định rõ rằng các nhà nhập khẩu và chế biến cá nhân hay phi thương mại không cần phải cung cấp thông tin kinh doanh như là một phần của hệ thống hoạt động thẩm tra của họ. Điều này sẽ giúp giải quyết một số khó khăn mà các bên trước đây gặp phải trong việc tuân thủ các yêu cầu trong Quy định.
  • Xác định rõ rằng bất cứ kết luận nào về rủi ro đều phải hợp lý và có các bằng chứng được thu thập như là một phần của quá trình hoạt động thẩm tra.
Báo cáo tác động về việc sửa đổi Luật về khai thác gỗ bất hợp pháp của Úc (RIS) được công bố vào ngày 5 tháng 10 năm 2017, đưa ra các đánh giá đối với việc sửa đổi này. Báo cáo RIS đã xem xét các lựa chọn đối với việc sửa đổi Quy định để đảm bảo rằng không có các chi phí không cần thiết được đưa ra từ các yêu cầu đối với hoạt động thẩm tra.
 
Với việc đưa ra được báo cáo RIS và thông báo về việc sửa đổi Quy định, thì Bộ Nông nghiệp Úc cũng sẽ kết thúc giai đoạn “khởi động mềm” hiện tại. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, các doanh nghiệp và cá nhân có thể sẽ bị phạt nếu vi phạm các yêu cầu về hoạt động thẩm tra theo Quy định. Việc không tuân thủ các yêu cầu này có thể sẽ bị phạt lên tới 63,000 AUD.
 
Để biết thêm thông tin chi tiết, mời xem tại địa chỉ dưới đây: