Tin tức tổng quan

Xuất khẩu cá da trơn sang Mỹ chưa bị ảnh hưởng

26/08/2017

Tới thời điểm này chưa ghi nhận sự ách tắc nào trong xuất khẩu cá da trơn của Việt Nam sang Hoa Kỳ.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá trị xuất khẩu thủy sản tháng 8 năm 2017 ước đạt 749 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu thủy sản 8 tháng qua ước đạt 5,13 tỷ USD, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2016. 

Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc là 4 thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam, chiếm 55,6% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản. Các thị trường có giá trị xuất khẩu thủy sản tăng mạnh là Trung Quốc (57,2%), Nhật Bản (30,8%), Anh (30,1%), Hàn Quốc (28,8%), Hà Lan (25,3%) và Canada (20,7%).

Ước giá trị nhập khẩu mặt hàng thủy sản tháng 8/2017 đạt 142 triệu USD, đưa giá trị nhập khẩu thủy sản 8 tháng qua đạt 912 triệu USD, tăng 31,3% so với cùng kỳ năm 2016. 

Đáng chú ý, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ vừa ra thông báo sẽ kiểm tra 100% các lô cá tra, cá da trơn nhập khẩu từ Việt Nam từ 2/8/2017, sớm hơn 1 tháng so với dự kiến ban đầu (1/9/2017). Nhưng tới thời điểm này chưa ghi nhận sự ách tắc nào trong xuất khẩu cá da trơn của Việt Nam sang Hoa Kỳ.