Thương mại - Công nghiệp

Tuyên bố chung giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Kinh tế Năng lượng Đức về việc thiết lập hệ thống phản ứng nhanh cho các Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam và Doanh nghiệp Việt Nam tại Đức

01/03/2017

Ngày 16 tháng 11 năm 2016 tại Berlin và ngày 28 tháng 2 năm 2017 tại Hà Nội, Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Kinh tế và Năng lượng Đức đã ký Tuyên bố chung thiết lập hệ thống phản ứng nhanh.

Hệ thống này được hai bên xây dựng nhằm thiết lập cơ chế đối thoại nhanh, kịp thời giải quyết các vướng mắc của doanh nghiệp hai nước cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Đức đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và doanh nghiệp Việt Nam đầu tư kinh doanh tại Đức trong khuôn khổ pháp luật hai nước.

Quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Đức hiện đang ngày càng phát triển tốt đẹp, đặc biệt kể từ khi Việt Nam và Đức thiết lập quan hệ đối tác chiến lược năm 2011 nhân chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Đức Angela Merkel. Kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước năm 2016 đạt hơn 8,9 tỷ USD, tăng 9% so với năm 2015. Các doanh nghiệp Đức ngày càng quan tâm hơn tới thị trường Việt Nam và coi đây là thị trường quan trọng trong khu vực ASEAN.

Hệ thống phản ứng nhanh này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác kinh doanh giữa cộng đồng hai nước.

Mọi vấn đề cần tham vấn trong quá trình hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Đức, đề nghị liên hệ với Vụ Thị trường Châu Âu, Bộ Công Thương.

Thông tin chi tiết về Tuyên bố chung, vui lòng tham khảo tại file đính kèm.

/App_File/userfiles/files/img03032017_0001.pdf