Thương mại - Công nghiệp

Thị trường nhập khẩu tôm tại Đài Loan

03/02/2017

Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc tổng hợp một số thông tin về thị trường nhập khẩu tôm tại Đài Loan, cung cấp để các hiệp hội và doanh nghiệp Việt Nam tham khảo.

Tình hình Đài Loan nhập khẩu tôm (HS0306.11-12-15-16-17-21-22-25-26-27) từ thế giới và từ Việt Nam gần đây (nguồn số liệu: Cục thương mại quốc tế Đài Loan):
1-/ Nhập khẩu từ thế giới: 
Năm 2014, Đài Loan nhập khẩu từ thế giới khoảng 197,08 triệu USD tôm các loại. Trong đó nhóm tôm HS0306.17 (tôm khác: tôm càng, sú…) nhập khẩu đạt trên 147,72 triệu USD, chiếm trên 74,9% tổng giá trị nhập khẩu tôm trong kỳ. 
Năm 2015, Đài Loan nhập khẩu từ thế giới khoảng 216,90 triệu USD tôm các loại. Trong đó nhóm tôm HS0306.17 (tôm khác: tôm càng, sú…) nhập khẩu đạt trên 163,36 triệu USD, chiếm trên 75,3% tổng giá trị nhập khẩu tôm trong kỳ. 
Trong 11 tháng 2016, Đài Loan nhập khẩu từ thế giới khoảng 216,13 triệu USD tôm các loại. Trong đó nhóm tôm HS0306.17 (tôm khác: tôm càng, sú…) nhập khẩu đạt trên 159,53 triệu USD, chiếm trên 73,8% tổng giá trị nhập khẩu tôm trong kỳ. 
2-/ Nhập khẩu từ Việt Nam:
Năm 2014, Đài Loan nhập khẩu từ Việt Nam trên 38,85 triệu USD tôm các loại, chiếm 19,7% tổng giá trị nhập khẩu tôm từ thế giới trong kỳ. Trong đó nhóm tôm HS0306.17 (tôm khác: tôm càng, sú…) nhập khẩu đạt 38,70 triệu USD, chiếm trên 99,6% tổng giá trị nhập khẩu tôm từ Việt Nam trong kỳ. 
Năm 2015, Đài Loan nhập khẩu từ Việt Nam khoảng 34,40 triệu USD tôm các loại, chiếm trên 15,8% tổng giá trị nhập khẩu tôm từ thế giới trong kỳ. Trong đó nhóm tôm HS0306.17 (tôm khác: tôm càng, sú…) nhập khẩu đạt gần 34,16 triệu USD, chiếm khoảng 99,3% tổng giá trị nhập khẩu tôm từ Việt Nam trong kỳ. 
Trong 11 tháng 2016, Đài Loan nhập khẩu từ Việt Nam trên 27,95 triệu USD tôm các loại, chiếm trên 12,9% tổng giá trị nhập khẩu tôm từ thế giới trong kỳ. Trong đó nhóm tôm HS0306.17 (tôm khác: tôm càng, sú…) nhập khẩu đạt 27,79 triệu USD, chiếm 99,42% tổng giá trị nhập khẩu tôm từ Việt Nam trong kỳ. 
II-/ Chính sách quản lý: 
+ Mức thuế quan nhập khẩu áp dụng đối với tôm xuất xứ từ các nước thành viên WTO về cơ bản là 20%.  
+ Biện pháp quản lý phi thuế quan là kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm. Riêng đối với nhóm HS0306.27, ngoài kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm, còn phải kiểm dịch động vật. 
III-/ Thuận lợi, khó khăn:
+ Về chính sách quản lý nhập khẩu tôm vào Đài Loan, chủ yếu khó khăn do mức thuế quan nhập khẩu cao, trung bình tới 20%. Chính sách quản lý phi thuế quan cơ bản không có gì đặc biệt khó khăn.
+ Đài Loan nhập khẩu nhóm tôm HS0306.17 (tôm khác: tôm càng, sú…) với  quy mô lớn nhất và nhập từ Việt Nam chiếm tỷ trọng khoảng trên dưới 20% tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm này từ thế giới trong cùng kỳ. 
+ Về đối thủ cạnh tranh của Việt Nam trong xuất khẩu nhóm mặt hàng tôm HS0306.17 (tôm khác: tôm càng, sú…) vào Đài Loan, theo số liệu của nguồn đã dẫn trên, trong 11 tháng đầu 2016, Đài Loan nhập khẩu nhóm này từ khu vực châu Á đạt 87 triệu USD, chiếm tỷ trọng 54,7% tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm này từ thế giới trong cùng kỳ. Tương tự, nhập từ Việt Nam đạt 27,79 triệu USD, chiếm tỷ trọng 17,4%. Nhập từ Thailand đạt trên 14,5 triệu USD, chiếm tỷ trọng 9,1%. Nhập từ Malaysia đạt trên 12,6 triệu USD, chiếm tỷ trọng 7,9%. Nhập từ Indonesia đạt trên 3,7 triệu USD, chiếm tỷ trọng 2,3%. Nhập từ Philippines đạt 2,7 triệu USD, chiếm tỷ trọng 1,69%. Nhập từ Trung Quốc đạt gần 22,2 triệu USD, chiếm tỷ trọng 13,9%. 
IV-/ Hội chợ chuyên ngành về thủy hải sản tại Đài Loan hàng năm:
Thông tin về hội chợ chuyên ngành thủy sản và nghề cá quốc tế (Taiwan International Fisheries & Seafood Show) tổ chức tại Đài Loan hàng năm có tại địa chỉ: www.taiwanfishery.com 
QL