Thương mại - Công nghiệp

Giới thiệu sách mới: “Những điều cần biết về thị trường Na Uy”

12/11/2021

Để kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Na Uy và hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tận dụng cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá sang thị trường Na Uy, Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển, kiêm nhiệm Đan Mạch, Na Uy, Iceland, và Latvia xuất bản cuốn sách “Những điều cần biết về thị trường Na Uy”.

Na Uy là một nước Bắc Âu có nền kinh tế phát triển, tình hình chính trị ổn định, người dân có mức sống cao.

Tuy dân số nhỏ nhưng kim ngạch xuất nhập khẩu của Na Uy đạt gần 164 tỷ USD trong năm 2020, trong đó, kim ngạch nhập khẩu đạt mức tăng trưởng khoảng 3%/năm trong 5 năm gần đây và đạt 81,32 tỷ USD vào năm 2020. Do đại dịch Covid, kim ngạch nhập khẩu năm 2020 đã giảm 5% so với năm 2019.

Mặc dù cơ cấu mặt hàng nhập khẩu của Na Uy hoàn toàn phù hợp với khả năng xuất khẩu của Việt Nam, nhưng Việt Nam xuất khẩu vào thị trường này còn khá khiêm tốn. Trong năm 2020, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Na Uy đạt khoảng 529 triệu USD, trong đó, Na Uy nhập khẩu từ Việt Nam chỉ 216,91 triệu USD, chiếm tỷ lệ không đáng kể trong tổng kim ngạch nhập khẩu của Na Uy từ thế giới. Một trong những nguyên nhân là do doanh nghiệp Việt Nam còn thiếu thông tin về thị trường Na Uy và chưa có phương thức xúc tiến thương mại phù hợp.

Hy vọng cuốn sách hữu ích cho doanh nghiệp và bạn đọ. Tham khảo đường link: https://bitly.com.vn/hiixhs

Nguồn: www.moit.gov.vn (Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển)