Thương mại - Công nghiệp

Chuyên san Thương mại Việt Nam - EU quý 3⁄2021

17/11/2021

Bộ Công Thương phát hành Chuyên san Thương mại Việt Nam - EU quý III⁄2021.

Các Cơ quan/Doanh nghiệp đọc theo đường link sau đây:  https://bitly.com.vn/j07ld4

Nguồn: Vụ Thị trường châu Âu -châu Mỹ