Thương mại - Công nghiệp

Nhập khẩu hóa chất từ EU tháng 3⁄2021

31/03/2021

Nhập khẩu hóa chất từ thị trường EU tháng 3⁄2021 ước đạt 20 triệu USD, tăng 23,5% so với tháng 02⁄2021. 3 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu hóa chất từ thị trường EU ước đạt 42,7 triệu USD, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm 2020. 2 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu hóa chất từ thị trường EU đạt 25,1 triệu USD, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2020 và chiếm tỷ trọng 2,42% tổng kim ngạch nhập khẩu hóa chất của Việt Nam.

Thị trường nhập khẩu

Trong 2 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu hóa chất từ thị trường Hà Lan có kim ngạch cao nhất trong khối EU, đạt 9,3 triệu USD, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2020 và chiếm tỷ trọng 36,9% tổng kim ngạch nhập khẩu hóa chất từ thị trường EU. Các mặt hàng hóa chất được nhập khẩu nhiều từ thị trường này là: Butanediol, Sodium Benzoate, Canxi propionate...

Kim ngạch nhập khẩu hóa chất từ thị trường Bỉ trong 2 tháng đầu năm 2021 giảm 10,5% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 3,6 triệu USD và chiếm tỷ trọng 14,5% tổng kim ngạch nhập khẩu hóa chất từ thị trường EU. Natri bicarbonate, Choline chloride, Muội carbona, Triethanolamine, Ethylene diamine là những mặt hàng hóa chất được nhập khẩu nhiều từ thị trường này.

Kim ngạch nhập khẩu hóa chất từ thị trường Đức 2 tháng đầu năm 2021 giảm 1,7% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 3,6 triệu USD, chiếm tỷ trọng 14,3% tổng kim ngạch nhập khẩu hóa chất từ thị trường EU. Kali clorua, Kali phosphate, Natri bicarbonate, L-threonine là những mặt hàng hóa chất được nhập nhiều từ thị trường này.

Nhập khẩu hóa chất từ thị trường Italia trong 2 tháng đầu năm 2021 đạt 2,8 triệu USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2020 và chiếm tỷ trọng 11,2% tổng kim ngạch nhập khẩu hóa chất từ thị trường EU. Các mặt hàng hóa chất được nhập khẩu nhiều từ thị trường Italia là: Natri bicarbonate, Natri carbonate, Natri sulfite, Bari sunphate.

Nhập khẩu hóa chất từ thị trường Pháp trong 2 tháng đầu năm 2021 đạt 2 triệu USD, giảm 0,4% so với cùng kỳ năm 2020 và chiếm tỷ trọng 7,9% tổng kim ngạch nhập khẩu hóa chất từ thị trường EU. Các mặt hàng hóa chất được nhập khẩu nhiều từ thị trường này là: Oxit nhôm, Axit gluconic, L-tryptophan.

Chủng loại nhập khẩu

Trong 2 tháng đầu năm 2021, Natri carbonate là mặt hàng hóa chất có lượng nhập khẩu lớn nhất từ thị trường EU, đạt 5,3 nghìn tấn với trị giá 1,2 triệu USD, giảm 2% về lượng và giảm 22,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Mặt hàng này được nhập khẩu chủ yếu từ thị trường Bungari với giá trung bình đạt 227 USD/tấn, giảm 20,9%. 

Nhập khẩu Butanediol trong 2 tháng đầu năm 2021 tăng mạnh 49,7% về lượng và tăng 105% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020, đạt 3,1 nghìn tấn với trị giá 5,3 triệu USD. Giá nhập khẩu trung bình tăng 36,7%, đạt 1.696 USD/tấn và được nhập khẩu từ thị trường Hà Lan.

Nhập khẩu Natri bicarbonate trong 2 tháng đầu năm 2021 đạt 1,9 nghìn tấn với trị giá 652,3 nghìn USD, tăng 12,9% về lượng và tăng 17,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Mặt hàng này được nhập khẩu nhiều từ thị trường Italia với giá trung bình đạt 338 USD/tấn, tăng 4,4%.

Nhập khẩu Dicalcium phosphate 2 tháng đầu năm 2021 đạt 1,6 nghìn tấn với trị giá 510 nghìn USD, tăng 792% về lượng và tăng 357% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Giá nhập khẩu trung bình đạt 318 USD/tấn, giảm 48,8% và được nhập khẩu từ thị trường Thụy Điển, Croatia.

Nhập khẩu Oxit nhôm trong 2 tháng đầu năm 2021 đạt 563 tấn với trị giá 1,1 triệu USD, tăng 47,6% về lượng và tăng 259% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Mặt hàng này được nhập khẩu nhiều từ thị trường Pháp, Hà Lan với giá trung bình đạt 1.975 USD/tấn, tăng 143%.

Nhập khẩu Natri sulfite 2 tháng đầu năm 2021 đạt 366 tấn với trị giá 172,3 nghìn USD, tăng 16,7% về lượng nhưng giảm 9,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Mặt hàng này được nhập khẩu nhiều từ thị trường Italia với giá trung bình đạt 471 USD/tấn, giảm 22,1%.

Nhập khẩu Sodium Benzoate trong 2 tháng đầu năm 2021 giảm 23,4% về lượng và giảm 24,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020, đạt 344 tấn với trị giá 710 nghìn USD. Giá nhập khẩu trung bình giảm 1,2%, đạt 2.066 USD/tấn và được nhập khẩu nhiều từ thị trường Hà Lan.

Nhập khẩu Choline chloride trong 2 tháng đầu năm 2021 giảm 34,2% về lượng và giảm 34,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020, đạt 316 tấn với trị giá 313,3 nghìn USD. Giá nhập khẩu trung bình giảm 1%, đạt 990 USD/tấn và được nhập khẩu nhiều từ thị trường Bỉ.

Một số mặt hàng hóa chất khác cũng được nhập khẩu từ thị trường EU trong 2 tháng đầu năm 2021, như: Đường tinh khiết, Triethanolamine, Oxit silic, Axit gluconic, Muội carbon...

Tỷ trọng nhập khẩu hóa chất của Việt Nam từ EU

Theo số liệu mới nhất của ITC, kim ngạch xuất khẩu hóa chất mã HS 28 hóa chất vô cơ của EU trong năm 2020 đạt 31,6 tỷ USD, giảm 4,6% so với năm 2019. Trong đó xuất khẩu tới Việt Nam chỉ có 62,8 triệu USD, chiếm tỷ trọng 0,2% và tăng 7,6% so với năm 2019.

Tính tổng kim ngạch xuất khẩu hóa chất (mã HS 28,29) của EU năm 2020 đạt 178 tỷ USD, giảm 3,2% so với năm 2019. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu tới Việt Nam năm 2020 đạt 181 triệu USD, chiếm tỷ trọng 0,1% và giảm 3% so với năm 2019.

Đánh giá triển vọng và dự báo 

Theo Hiệp định EVFTA, mức thuế hóa chất cam kết tối đa tại Hiệp định là 27%. Việt Nam cam kết xóa bỏ thuế nhập khẩu hóa chất sau tối đa 7 năm, trong đó, khoảng 70% kim ngạch nhập khẩu hóa chất từ EU được hưởng thuế suất 0% ngay khi Hiệp định có hiệu lực.

Với cam kết xóa bỏ thuế nhập khẩu hóa chất sau tối đa 7 năm, kim ngạch nhập khẩu hóa chất từ thị trường EU dự báo sẽ tăng trong các năm tiếp theo. Năm 2021, dự báo kim ngạch nhập khẩu hóa chất từ EU sẽ tăng 25% so với năm 2020. Hà Lan Bỉ, Đức, Italia, Pháp dự kiến vẫn sẽ là những thị trường chính đối với nhập khẩu hóa chất của Việt Nam năm 2021.

Nguồn: Vụ TT châu Âu - châu Mỹ