Tin tức tổng quan

Thương mại giữa Việt Nam và khu vực Châu Mỹ trong quý I.2021

07/06/2021

Một số thông tin về tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và các nước khu vực châu Mỹ

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, tổng kim ngạch thương mại hai chiều của Việt Nam với các nước châu Mỹ trong quý I/2021 đạt 31,43 tỷ USD, tăng 30,56% so với quý I/2020 và chiếm 20,41% tổng kim ngạch XNK hàng hóa của Việt Nam. Trong đó, xuất khẩu đạt 25,74 tỷ USD, tăng 35,55%, chiếm 32,83% xuất khẩu của Việt Nam và nhập khẩu đạt 5,69 tỷ USD, tăng 11,9 %, chiếm 7,52% nhập khẩu của Việt Nam.

Kim ngạch XNK giữa Việt Nam và khu vực Châu Mỹ trong Quý I/2021

Đơn vị : triệu USD

Xuất khẩu

Nhập khẩu

Tổng kim ngạch

Trị giá

Tăng/giảm

Trị giá

Tăng/giảm

Trị giá

Tăng/giảm

Châu Mỹ

25.740

35,55%

5.686

11,90%

31.426

30,56%

Tỉ trọng

32,83%

7,52%

20,41%

Hoa Kỳ

22.235

39,40%

3.722

5,01%

25.958

33,14%

Các nước CPTPP

2.512

16,33%

401

4,06%

2.913

14,47%

Các nước Mỹ La Tinh khác

993

12,93%

1.561

35,76%

2.554

25,87%

Nguồn số liệu: Tổng Cục Hải quan Việt Nam

Xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường châu Mỹ tăng mạnh nguyên nhân chính đến từ việc nhu cầu nhập khẩu của thị trường Hoa Kỳ và khối Mercosur tăng mạnh, hiệp định CPTPP đang tác động tích cực đến xuất khẩu của Việt Nam. Cụ thể, mức tăng trưởng xuất khẩu sang các thị trường Hoa Kỳ, khối Mercosur và CPTPP quý I/2021 so với cùng kỳ 2020 lần lượt là 39,4%, 21,27% và 16,33%.

Nhập khẩu từ thị trường châu Mỹ tăng khá, trong đó tốc độ tăng trưởng nhập khẩu quý I/2021 so với cùng kỳ 2020 từ khối Mercosur dẫn đầu đạt 35,76%, tiếp đến là Hoa Kỳ 5%, các nước CPTPP 4,06%.

Thương mại giữa Việt Nam và một số nước khu vực châu Mỹ

Với Hoa Kỳ:  Theo số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam, tổng kim ngạch XNK giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong quý 1 đạt gần 25,96 tỷ USD, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2020 và chiếm tỷ trọng 16,9% tổng kim ngạch XNK hàng hóa của Việt Nam. Trong đó, xuất khẩu đạt 22,24 tỷ USD, tăng 39,4%, chiếm 28,4% XK của Việt Nam. Nhập khẩu đạt 3,72 tỷ USD, tăng 5%, chiếm 4,9% NK của Việt Nam. Thặng dư thương mại của Việt Nam với Hoa Kỳ trong quý I/2021 là 18,52 tỷ USD.

Tăng trưởng xuất khẩu từ Việt Nam sang Hoa Kỳ trong Quý 1 năm 2021 được đánh giá là mức tăng trưởng khá cao. Nguyên nhân giúp kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ tăng trưởng ấn tượng bắt nguồn từ: (i) Kinh tế Hoa Kỳ cũng đang có dấu hiệu phục hồi tốt, nhu cầu tiêu dùng, nhất là đối với hàng hóa thiết yếu gia tăng mạnh trở lại; (ii) Chiến dịch tiêm vaccine đã được triển khai trên diện rộng, nguy cơ về Covid giảm và kỳ vọng việc sớm mở cửa trở lại toàn bộ nền kinh tế; (iii) Nhu cầu tiêu dùng và đi lại tại Hoa Kỳ cũng đã tăng trở lại; (iv) Chuyển dịch nguồn cung hàng hóa do tác động của xung đột thương mại... càng làm tăng nhu cầu đối với nhiều loại hàng hóa, từ đó giúp hàng xuất khẩu VN có cơ hội tăng mạnh vào thị trường này.

Về nhập khẩu:  Tăng trưởng nhập khẩu từ Hoa Kỳ về Việt Nam trong quý I/2021 chỉ đạt mức khiêm tốn 5%. Trong khi tăng trưởng xuất khẩu lại cao dẫn đến việc Hoa Kỳ thường xuyên gây sức ép đề nghị Việt Nam tăng cường nhập khẩu hàng hóa, nguyên vật liệu từ Hoa Kỳ; cũng như yêu cầu Việt Nam tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ tham gia vào các dự án năng lượng có tính chất chiến lược của Việt Nam nhằm cân bằng cán cân thương mại giữa hai nước.

Với các nước CPTPP

Trao đổi thương mại với các nước CPTPP tăng trưởng đáng kể trong Quý I/2021 khi đạt 2,91 tỷ USD, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, xuất khẩu đạt 2,51 tỷ USD, tăng 16,3%, nhập khẩu đạt 401,57 triệu USD, tăng 4,1%. 

Việt Nam  - Canada: Theo số liệu thống kê của Tổng Cục Hải quan Việt Nam: Kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều giữa Việt Nam và Canada 3 tháng đầu năm 2021 đạt 1,3 tỷ USD, tăng 13,74% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Canada đạt 1,13 tỷ USD tăng 15,5%; nhập khẩu từ Canada là 173,9 triệu USD, tăng 3,6%. Một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam: (i) thủy sản tăng 11,18% (tuy vẫn trong đà giảm kẻ từ 11/2020 đến nay); (ii) dệt may đạt mức tăng trưởng 12,54% bất chấp đại dịch; (iii) giầy dép và túi xách 3,22%; (iv) nội thất tăng 43,96 % so với cùng kỳ năm 2020.

Việt Nam - Mexico: Theo số liệu của Tổng Cục Hải quan Việt Nam: 3 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Mexico tiếp tục đà tăng trưởng tích cực, đạt 1,06 tỷ USD, tăng 14,26% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, xuất khẩu của ta sang Mexico 931,1 triệu USD, tăng 16,7%, nhập khẩu từ thị trường này đạt 126,7, giảm 0,89%.

Việt Nam - Chile:  Theo số liệu của Tổng Cục Hải quan Việt Nam, 3 tháng đầu năm 2021, trao đổi thương mại song phương đạt 401,1 triệu USD, tăng 15,27% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, xuất khẩu sang Chi-lê đạt 321,3 triệu USD, tăng 11,8%; nhập khẩu đạt 79,8 triệu USD, tăng 31,7%.

Việt Nam - Peru: Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, 03 tháng đầu năm 2021, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Peru đạt gần 155,1 Triệu USD, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Peru đạt 133,8 triệu USD, tăng 35%, Việt Nam nhập khẩu từ Peru đạt 21,2 triệu USD, giảm 28,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Các nước châu Mỹ La tinh khác

Việt Nam - Argentina: Theo số liệu của Tổng cực Hải quan Việt Nam: Quý I năm 2021, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Argentina đạt 821,5 triệu USD, tăng 19,11% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam đạt 250,6 triệu USD, tăng 109,2%; nhập khẩu đạt 570,9 triệu USD, tăng 0,18%.

Việt Nam - Braxin:Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, 03 tháng đầu năm 2021, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Braxin đạt gần 1,5 tỷ USD, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Braxin đạt 514 triệu USD, tăng nhẹ 0,67%, Việt Nam nhập khẩu từ Braxin đạt 990,6 triệu USD, tăng 70% so với cùng kỳ năm 2020.

Dự báo triển vọng thương mại giữa Việt Nam và các nước khu vực Châu Mỹ trong thời gian tới

Mặc dù dịch Covid-19 tại châu Âu vẫn diễn biến khó lường, tuy nhiên các chỉ số kinh tế vĩ mô dần khởi sắc cùng nhu cầu tiêu dùng, sản xuất gia tăng, song hành cùng những ưu đãi từ các Hiệp định thương mại tự do, đặc biệt là EVFTA, UKVFTA sẽ hỗ trợ để hàng hóa của Việt Nam tăng khả năng cạnh tranh tại thị trường châu Âu, do vậy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong quý II/2021 dự báo sẽ tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm 2020. Theo đó, xuất nhập khẩu với cả khu vực dự kiến tăng 15,5%, với EU dự kiến tăng 15%, với EAEU dự kiến tăng 30%, với Anh dự báo tăng 12%. Hoạt động xuất khẩu với các thị trường chính như EU, Anh, EAEU đều có thể đạt mức tăng trưởng trên 14%.

Xuất khẩu của Việt Nam sang khu vực châu Mỹ trong quý II dự báo tiếp tục xu thế tăng khoảng 20%, do nền kinh tế lớn như Hoa Kỳ, Canada tiếp tục hồi phục ở mức ổn định, đồng thời xuất khẩu sang các nước có thể tận dụng ưu đãi nhờ các Hiệp định CPTPP, VCFTA (gồm Mexico, Canada và Chi-lê) cũng tiếp tục tăng trưởng tốt. Mặt khác, các nước Mỹ Latinh bắt đầu bước vào mùa đông nên tình hình dịch bệnh Covid-19 sẽ trở nên nghiêm trọng hơn, một số nước dự kiến sẽ ban hành lệnh phong tỏa (như Argentina, Chi-lê), khiến nền kinh tế tiếp tục rơi vào tình trạng suy thoái, sức tiêu dùng tiếp tục chững lại và có khả năng ảnh hưởng tới xuất khẩu của ta sang khu vực này.

Tuy nhiên, kết quả này chỉ có thể đạt được với điều kiện Việt Nam duy trì được sản xuất ổn định, kiểm soát thành công dịch bệnh Covid-19 tại các nhà máy, cơ sở sản xuất xuất khẩu, các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Nguồn: Vụ TT châu Âu - châu Mỹ