Thương mại - Công nghiệp

Bản tin thị trường Algeria, Gambia, Mali, Niger, Senegal và Tunisia tháng 4⁄2021

23/04/2021

Thương vụ Việt Nam tại An-giê-ri xin trân trọng giới thiệu Bản tin thị trường Algeria, Gambia, Mali, Niger, Senegal và Tunisia tháng 4⁄2021 để bạn đọc tham khảo.

Chi tiết, xem tại đây: https://bitly.com.vn/uahhkk
Thương vụ Việt Nam tại An-giê-ri (Kiêm nhiệm Ma-li, Xê-nê-gan, Ni-giê, Găm-bi-a, Tuy-ni-di)